Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Produktinformation:

Varens særlige egenskaber oplyses på grantoftegaard.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til grantoftegaard.dk via grantoftegaard@grantoftegaard.dk, såfremt kunden ønsker det.

Priser:

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er dagspriser og ofte ændres løbende. Såfremt Grantoftegaard accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er vist inkl. Moms.

Bestilling:

Fremstilling af varer inkl. Pris på grantoftegaard.dk er blot en opfordring til at udnytte et nedslag i pris, og betragtes derfor ikke som et bindende tilbud. Ved bestilling af varer fra grantoftegaard.dk binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og grantoftegaard.dk er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Betaling:

Dine kontooplysninger som bliver indsamlet ved køb af varer, sendes direkte og sikkert til Nets via krypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt dig og Nets. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se eller gemme dine personlige oplysninger. Beløbet trækkes først fra din konto når varen afsendes fra grantoftegaard.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Risikoen ved at bestilte varer går til grunde eller beskadiges, på grund af hændelige forhold overgår først til køber, når varen befinder sig i købers varetægt.

Reklamation:

Følgende er gældende ved køb af frisk frugt og grønt: En eventuel reklamation i forbindelse med opdagelse af mangler på produkter, skal ske til grantoftegaard.dk senest dagen efter køber modtager varen. Hvis ikke, mister køber retten til at anklage sælger for manglen. I tilfælde af en mangel, bedes du angive og forlangende vise, hvori manglen består.

Endvidere er følgende gældende ved køb af kolonialvarer og nonfood: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter købers varemodtagelse, hvorefter køber er forpligtet til at undersøge varen hurtigst muligt.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

grantoftegaard.dk bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. kontrolleres ikke af grantoftegaard.dk. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og grantoftegaard.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Grantoftegaard egen beskrivelse.

Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for grantoftegaard.dk’s kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. grantoftegaard.dk afgiver ikke selvstændig garanti.

 


 

Hjemmesiden grantoftegaard.dk drives af firmaet:

Grantoftegaard | CVR nr: 26061202
Pederstrupvej 69, 2750 Ballerup
+45 88 18 58 30

 

Forbehold for ændringer:

Grantoftegaard forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev