Særligt tilrettelagt praktik efter folkeskoleloven

Særligt tilrettelagt praktik efter folkeskoleloven

For hvem 

Folkeskoleelever fra 8. og 9. klasse med skolevægring, trivsels- eller koncentrationsproblemer, hvor der er brug for en aktiv hverdag, som modspil til skolebænken. 

Hvordan 

Folkeskoleloven åbner mulighed for at tilbyde elever med særligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen. Tilbuddet etableres altid i samarbejde med Ungeindsatsen i kommunen (KUI) og grundskolen som eleven er tilknyttet. 

Vi har erfaring med at tilbyde inkluderende støttet praktik som supplementet og alternativ til undervisning i grundskolen i kortere eller længere perioder. Frisk luft og fysisk aktivitet, kombineret med fællesskab, rummelighed og små succeser i hverdagen, øger elevens selvtillid, giver mere mod på skole og giver resultater. Samtidig bliver eleven klogere på sig selv i forhold til fremtidig uddannelse. 

Vi tilbyder:

  • Ulønnet praktik med pædagogisk støtte i vores faglige afdelinger.
  • Funktionsbeskrivelse til brug for vurdering af uddannelsesparathed.  

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser


Tilmeld dig vores nyhedsbrev