FNs Verdensmål

FN's Verdensmål

Helt grundlæggende definerer FNs Verdensmål en ambition om at prioritere en global og bæredygtig udvikling frem mod 2030. Spørgsmålet er, hvordan Grantoftegaard kan bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling – både ved at minimere de negative påvirkninger og ved at maksimere de positive indvirkninger på såvel mennesker som på jorden. Baggrunden for at Grantoftegaard har valgt at bruge FNs Verdensmål som pejlemærke er dels, at vi bygger på et formål der angår det rummelige arbejdsmarked, dels at fremme bæredygtighed og ikke mindst medvirke til den lokale byudvikling.

Grantoftegaard har holdt sit virke op mod de 17 mål og 169 delmål og konstateret, at vi leverer ind i hele 10 af målene. Og det har vi altid gjort. Gårdens mantra lyder da også: ”Vi sår liv, og høster rent grundvand”.

FNs verdensmål

Grantoftegaards medvirken til at realisere målene:


 
FN 02

Mål 2

Udryd sult, opnå fødevaresikkerhed, og frem bæredygtigt landbrug

Grantoftegaard: Landbrugsproduktionen bevarer økosystemer og forbedrer land- og jordkvaliteten


 
FN 08

Mål 8

Frem vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle

Grantoftegaard: Hos os kommer den unge i uddannelse eller beskæftigelse


 
FN 03

Mål 3

Sikre sunde liv og trivsel for alle i alle aldre

Grantoftegaard: Vi er et stykke ”virkelighed”, hvor den unges indsats betyder noget for Gården og de ansatte


 
FN 11

Mål 11

Gør byer og bebyggelser inkluderende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige

Grantoftegaard: Vi er garanten for offentlig anvendelse af tilgængelige grønne rum og det åbne land


 
FN 04

Mål 4

Sikre rummelig kvalitetsuddannelse og livslange læringsmuligheder for alle

Grantoftegaard: Grantoftegaardskolen sikrer lige adgang til kvalitetsuddannelse


 
FN 12

Mål 12

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Grantoftegaard: Skallerne fra spelten bliver brugt til dybstrøgelse hos køerne


 
FN 06

Mål 6

Sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle

Grantoftegaard: Vi driver vores 1200 ha uden pesticider og 100% økologisk


 
FN 15

Mål 15

Beskytte, genopbygge og sikre bæredygtige løsninger af jordens økosystem. Samt sørge for en bæredygtig skovdrift, bekæmpe ørkendannelse og stoppe samt modarbejde nedbrydningen og ødelæggelsen af biodiversiteten

Grantoftegaard: Vi sår bistriber, dyrker økologiske nyttehaver og medskaber en bæredygtig livsstil med naturen


 
FN 07

Mål 7

Sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle til en overkommelig pris

Grantoftegaard: Vores affald omdannes til biogas der bliver brugt til økologisk gødning


 
FN 16

Mål 16

Frem fredelige og rummelige samfund, styrk adgang til retssystemer for alle, og opbyg effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer af samfundet

Grantoftegaard: Vi tror på, at vi kan skabe et socialøkologisk samfund, hvor sociale og personlige udfordringer ikke behøver at begrænse folks muligheder for at opnå arbejde!


Tilmeld dig vores nyhedsbrev