STU

STU - Særligt Tilrettelagt Uddannelse

Vores STU er sammensat af tværgående indsatser i en kombination af en mere skolastisk ramme og en mere arbejdsmarkedsrettet ramme. De forskellige miljøer gør, at vi samtidig med at den unge udvikler sociale, faglige og personlige færdigheder, også kan fastholde et afklarende fokus på den unges muligheder for beskæftigelse eller uddannelse efter endt STU.

Intern praktik på faglige linjer

Vi tilbyder intern praktik i et realistisk arbejdsmiljø på vores faglige linjer. Praktikken har både fagspecifik læring og et uddannelses- og erhvervsafklarende formål. De unge tilegner sig gennem praktikken kompetencer i forhold til at løse arbejdsopgaver og indgå i et forpligtende fællesskab på en arbejdsplads. Samtidigt kan den unge opnå en selvforståelse i forhold til deres muligheder for uddannelse eller beskæftigelse.

Eleven har opstart på en faglig linje efter interesse og skal igennem 2-3 forskellige faglige linjer i løbet af sin STU.

Senest på 3. år arrangerer vi, at de unge kommer i ekstern virksomhedspraktik. Praktikkerne er med fokus på afklaring til brug for planlægning af hvad, der skal ske efter endt STU. Virksomhedspraktikken har til formål, at de unge prøver kræfter med drømmejobbet. Praktikken giver et billede af de unges ønsker og realistiske muligheder for ordinær uddannelse eller beskæftigelse efter endt STU.

Vi tror på, at man under de rette rammer kan lære mere. Mange kommer med mindre gode erfaringer fra sin skolegang, og mangler afgangsprøver. Vi ønsker at give de unge de bedste forudsætninger for at komme videre i uddannelsessystemet eller blive bedre til at begå sig i hverdagsdansk og hverdagsmatematik. Vi underviser derfor i dansk og matematik med mulighed for at blive ført til prøve på FVU-niveau. Læs mere om vores undervisning her.

ADL er mange ting. Hos os bliver de unge mødt med undervisning og en praktisk tilgang, hvorigennem de unge tilegner sig færdigheder fx indenfor indkøb, madlavning, rengøring, lægge budget ud fra egen økonomi mm. Vi tager fat i de ting, der rør sig blandt de unge, og som de selv har brug for hjælp til eller som de er optaget af. Det er vigtigt for os, at de unge lærer så meget som muligt om arbejdsmarkedet og samfundet.

I selve ADL-undervisningen arbejder vi ud fra disse fire hovedtemaer:

  • Økonomi (og bolig)
  • Sundhed/omsorg og motion
  • Træning af almindelig daglig levevis
  • Kultur og samfund

Der er i uddannelsen mulighed for at den unge kan erhverve eksterne certifikater fx hygiejnebevis, traktorkørekort, motorsavsbevis, førstehjælpskursus. Dette er altid ud fra en individuel vurdering.

Som STU-elev hos os, ser dit skema typisk således ud:

TidManTirOnsTorFre
08:00-9:30ADLMatematikHold/praktikHold/praktikHold/praktik
09:30-10:30MatematikDanskHold/praktikHold/praktikHold/praktik
10:30-11:30DanskDanskHold/praktikHold/praktikHold/praktik
11:30-12:00FrokostFrokostFrokostFrokostFrokost
12:00-14:00FriHold/praktikHold/praktikHold/praktikHold/praktik

 

Åbningstider: hverdage i tidsrummet kl. 8.00-15.30

Undervisning: Alle hverdage

Undervisningsfri perioder: Vinterferie uge 7, 3 hverdage op til påsken, 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfarts, Grundlovsdag, 3 uger i sommerferien, efterårsferie uge 42, julen uge 52.

Frokostordning: inkl. i tilbuddet

Kørselsordning: Ingen

Normering: 18 pladser

Aktuel belægning: Vi har ledige pladser

Optag: Løbende

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser

STU & beskæftigelse

Kontakt os for at høre mere
om muligheder og pladser


Tilmeld dig vores nyhedsbrev