STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Hos os bliver du forberedt til voksenlivet hele vejen rundt - Vi mener nemlig at alle kan bidrage til samfundet og i et arbejdsfællesskab - også dem der har brug for lidt ekstra. 

Vi arbejder derfor sammen med dig hen mod at du så vidt muligt kan gå direkte videre i uddannelse eller job efter endt STU. 

I en STU på Grantoftegaard, kommer du til at arbejde med din udvikling på flere måder. Du kommer til at prøve kræfter med praktikker, undervisning, medindflydelse og det sociale fællesskab, som vi vægter højt. 

STU henvender sig til unge i alderen 16-25 år med særlige behov. Årsagerne hertil kan være vidt forskellige. Vores målgruppe er ofte præget af lette eller moderate kognitive udfordringer, udviklingsforstyrrelser, psykiske eller psykiatriske vanskeligheder og/eller sociale problemer.

Grantoftegaards STU henvender sig til dig som kan, eller gerne vil øve sig i at indgå i undervisning i mindre grupper, dig som i nogen grad kan arbejde selvstændigt med kendte opgaver, når strukturen er på plads, men har behov for støtte til udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. 

Læringsmål vi arbejder ud fra

Social Farming og praktikker

På Grantoftegaard deltager du i intern praktik på vores faglige linjer, ud fra principperne i Social Farming. Det betyder at vi inkluderer dig i et trygt og sundt psykisk miljø tæt på natur og med meningsfulde opgaver.

Du får også lov til at prøve kræfter med praktikker andre steder, ud fra hvad du interesserer dig for eller brænder for. 

Gennem praktikkerne får du faglig læring, men de hjælper dig også til at blive mere klar på dine ønsker og mål for job og uddannelse efter endt STU. For hvad vil det sige at passe et arbejde, når man ikke har prøvet det før? Og hvad vil det sige at være i et fællesskab på en arbejdsplads? 

Flere af vores STU elever har mindre gode erfaringer med sig fra sin skolegang, og mangler afgangsprøver.

Det er vores erfaring at alle under de rette rammer kan lære mere. Du vil derfor skulle deltage i undervisning i dansk og matematik, hvor vi tilpasser undervisningen til dig. 

Du vil også få mulighed for at blive ført til FVU prøver. 

Du skal nemlig have de bedste forudsætninger med dig fra Grantoftegaard, for at komme videre i uddannelsessystemet eller blive bedre til hverdagsdansk og -matematik.

Læs mere om vores dansk, matematik og ordblindeundervisning her.

Du får fra start en fast vejleder, som følger dig gennem hele uddannelsen og som sammen med din daglige kontaktperson (holdleder) er til rådighed i hverdagen.
Sammen med dem, vil du få mulighed for at sætte dig nogle mål for, hvilke situationer du godt kunne ønske dig at være bedre til at håndtere, og så arbejder vi målrettet på at støtte dig i det.

Ungdomslivet er en vigtig tid, som både er en god tid, men samtidig svær for mange. Der er mange valg, mange indtryk og hvad skal man tro på af alt det man ser og hører.

Gennem oplysning, spørgsmål og gode snakke arbejder vi med emner som klæder dig på til at tage de gode valg for dig selv. Vi benytter os ofte af gæsteundervisere og oplægsholdere, som ved en masse om bestemte emner. 

Vi arbejder herudover med fastlagte temaer i undervisningen hvor du får mulighed for, sammen med de andre elever, at blive klogere på dig selv, og arbejder med begreber som selvværd og identitet.

For at sikre fællesskab, samvær og spirende venskaber, har vi socialt samvær på skemaet og holder bl.a. månedlige fredagscaféer og tilbagevendende årlige begivenheder som fx julefrokost. 

En vigtig del af din STU er at du får det bedste udgangspunkt for at klare et selvstændigt voksenliv.

Vi arbejder med temaer omkring samfundet, og du vil i løbet af uddannelsen skulle arbejde med din økonomi og budget, indkøb, SKAT mm.

Vi lægger også vægt på at få fælles oplevelser ud af huset, f.eks. med et besøg på Christiansborg, Tivoli eller hvad vi sammen finder spændende.

Det er afgørende at der bliver lyttet til alle der har deres gang på Grantoftegaard.

Som en del af din STU, bliver du derfor en del af STU elevrådet. Her får du mulighed for medbestemmelse og give din mening til kende.

Du får herudover mulighed for, sammen med de andre elever, at få indflydelse på et valgfag om året indenfor en branche eller et kreativt område du er nysgerrig på at prøve kræfter med.

Du kommer også til at øve dig i at arbejde i små grupper. Erfaring med gruppearbejde kan nemlig bruges i mange sammenhænge livet igennem.

På Grantoftegaard har du mulighed for at tage forskellige certifikater, som giver mening i forhold til målene i din STU forløbsplan. Fx traktorkørekort, hygiejnebevis, motorsavsbevis, førstehjælpskursus, FVU prøver i dansk og matematik.  

Der er ikke eksamener i STU.

Du får ved afslutningen af uddannelsen udstedt et kompetencepapir, der blandt andet skal indeholde en beskrivelse af dine opnåede kompetencer og ønsker efter uddannelsen.

Din uddannelse vil blive afsluttet med en translokation, hvor din familie har mulighed for at deltage. Her vil du få overrakt dit kompetencebevis. 

Din uge vil forventeligt se sådan ud, men en STU hos os tilpasses ud fra dine behov:

 
Tid Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
8.00-9.30 Intern praktik Dansk  Matematik Intern praktik Intern praktik
9.30-9.45 Pause  Pause  Pause  Pause  Pause 
9.45-11.30 Intern praktik Dansk  Matematik Intern praktik Intern praktik 
11.30-12.00 Frokost  Frokost  Frokost  Frokost Frokost 
12.00-13.00 Modul*     Intern praktik Motion/udeliv
13.00-14.00 Modul*     Intern praktik  

*Modulet planlægges med skiftevist indhold. Dvs. at der om mandagen er Socialt samvær, Elevdialog, Jobklub og temaer omkring Almen dannelse og samfund på skemaet.

Åbningstider: hverdage i tidsrummet kl. 8.00-15.00

Undervisning: Hverdage undtaget helligdage

Undervisningsfri: Helligdage, vinterferie uge 7, mandag, tirsdag, onsdag op til påske, 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfarts, Grundlovsdag, sommerferie 1.-31. juli, efterårsferie uge 42, julen uge 52.

Frokostordning: inkl. i tilbuddet

Kørselsordning: Ja - efter aftale kan elever samles op på centrale pickup spots. 

Normering: 18 pladser

Aktuel belægning: Vi har ledige pladser

Optag: Løbende

Fysiske rammer og tilgængelighed for personer med handicap: Grantoftegaards rammer er en ældre landejendom, og tilgodeser desværre derfor ikke kørestolsbrugere. Du skal være opmærksom på, at STU lokalerne er på 1. sal. 

Vi tilstræber os dog altid på at imødekomme de enkeltes behov, og tilbyde nogle indbydende rammer. 

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser

Kontakt os for at høre mere
om muligheder og pladser


Tilmeld dig vores nyhedsbrev