Dansk Matematik FVU OBU

Undervisningen på Grantoftegaard

Vi tilbyder undervisning i dansk og matematik. Vores undervisning er rettet mod Forberedende Voksenundervisning (FVU), Almen Voksenundervisning (AVU) og specialundervisning.

Det er obligatorisk, at den unge bliver realkompetencevurderet for at kunne deltage i undervisningen. Efter kompetencevurdering udarbejder vi en individuel undervisningsplan for den enkelte unge. Vi har de nødvendige specialpædagogiske ressourcer og tilbyder undervisning i skærmede, rolige og trygge forhold og med en høj grad af støtte.

Vi tilbyder –
  • Undervisning i dansk og matematik til hverdagsbrug eller forberedelse til prøver
  • Undervisning i dansk som andetsprog
  • Mulighed for FVU-prøver
  • Forberedelse til EUD-prøver
  • Mulighed for afklaring og uddybende testrapport vedrørende ordblindhed
  • Specialundervisning/ordblindeundervisning (OBU); Herunder brug af hjælpemidler
  • Forberedende forløb til skolepligtige grundskoleelever; Vi har erfaring med at understøtte grundskoleelever i at komme til Folkeskolens Afgangsprøve. Dette kræver dog samarbejde med en folkeskole.
  • Udformning af CV/jobansøgning

FVU-prøven i dansk, trin 4 og FVU-prøven i matematik, trin 2 er adgangsgivende til Erhvervsskolerne. FVU-prøven i dansk, trin 3 kan bruges til at søge om dansk statsborgerskab. Vi optager elever året rundt.

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev