Bestyrelse

Bestyrelsen for Fonden Grantoftegaard

John Westhausen

Formand

john.westhausen@3f.dk

Tlf +45 21 49 85 39

Indtrådt: 2020

På valg: 2023

Særlige kompetencer: Næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation i Hovedstaden. 

Andre hverv: Udpeget efter vedtægten §3 E. 1 medlem udpeges af en arbejdsmarkedsorganisation ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i arbejdsmarkedsforhold.

Lisbeth Frank Hansen

Næstformand

lfh@vkst.dk

Tlf +45 21 42 24 84

Indtrådt: 2020

På valg: 2023

Særlige kompetencer: Økologisk Chefkonsulent VKST

Andre hverv: Udpeget efter vedtægten §3 C. 1 medlem udpeges af bestyrelsen ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i jura, økonomi eller finansiering.

Trine Krebs

lfh@vkst.dk

Tlf +45 21 42 24 84

Indtrådt: Første gang 2017

På valg: 2021

Særlige kompetencer: Økologisk Chefkonsulent VKST

Andre hverv: Udpeget efter vedtægten §3 D. 1 medlem udpeges af bestyrelsen ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i økologisk landbrugsdrift.

Peter Staun Kastholm

pka@tamu.dk

Tlf +45 35 25 03 40

Indtrådt: 2020

På valg: 2023

Særlige kompetencer: Direktør i TAMU

Andre hverv: Udpeget efter vedtægten §3 b. 1 medlem udpeges af bestyrelsen ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i generel virksomhedsledelse, forretningsudvikling og kommunikation.

Kåre Harder Olesen

kha@balk.dk

Tlf +45 60 48 17 42 

Indtrådt: Indtrådt første gang i 2001 og igen i 2014 

På valg: 2021

Særlige kompetencer: Kommunalbestyrelsesmedlem, ledelse, økonomi   Andre hverv: Politisk gruppeformand Venstre Ballerup, medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup, herunder 2. viceborgmester og medlem af Økonomi- samt Socialudvalget næstformand). Medlem af den fælles bestyrelse for Ballerup Afløb A/S og Ballerup Vand A/S

Andre hverv:Udpeget efter vedtægten §3 A. 2 medlemmer udpeges af stifteren.

Preben Buur Lund

pbl@grantoftegaard.dk

Tlf +45 27 75 58 68

Indtrådt: 2020

På valg: 2023

Særlige kompetencer: Medarbejdende formand på Naturpleje, Dyrehold og Hestehold.

Andre hverv: Udpeget efter vedtægten §3 F. 1 medlem udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere.

Stine Rahbek Pedersen

spe4@balk.dk

Indtrådt: Første gang 2017

På valg: 2021

Særlige kompetencer: Kommunalbestyrelsesmedlem    Andre hverv: Embedsmand Furesø Kommune, Klimaprojektleder og Teamleder for Affald og Ressourcer. Erfaring med indkøbspolitik, kommunal økologisk omlægning.

Andre hverv:Udpeget efter vedtægten §3 A. 2 medlemmer udpeges af stifteren.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev