Bestyrelse

Bestyrelsen for Fonden Grantoftegaard

John Westhausen

Formand

john.westhausen@3f.dk

Tlf +45 21 49 85 39

Indtrådt: 2020

På valg: 2023

Særlige kompetencer: Næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation i Hovedstaden. 

Andre hverv: Udpeget efter vedtægten §3 E. 1 medlem udpeges af en arbejdsmarkedsorganisation ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i arbejdsmarkedsforhold.

Lisbeth Frank Hansen

Næstformand

lfh@newmail.dk

Tlf +45 21 42 24 84

Indtrådt: 2020

På valg: 2023

Særlige kompetencer: Økologisk Chefkonsulent VKST

Andre hverv: Udpeget efter vedtægten §3 C. 1 medlem udpeges af bestyrelsen ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i jura, økonomi eller finansiering.

 

Hanne Danielsen

 Bestyrelsesmedlem

hda@siu-tsiu.gl

Tlf +45 41 91 82 12

Indtrådt: Første gang 2023

På valg: 2027

Særlige kompetencer: Virksomhedsledelse, forretningsudvikling, kommunikation og socialøkonomi. 

Andre hverv: Direktør Siu-Tsiu

Preben Buur Lund

 Bestyrelsesmedlem

pbl@grantoftegaard.dk

Tlf +45 27 75 58 68

Indtrådt: 2020

På valg: 2023

Særlige kompetencer: Medarbejdende formand på Naturpleje, Dyrehold og Hestehold.

Andre hverv: Udpeget efter vedtægten §3 F. 1 medlem udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere.

 

Stine Rahbek Pedersen
 Bestyrelsesmedlem

spe4@balk.dk

Tlf +45 41 75 10 20

Indtrådt: Første gang 2017

På valg: 2024

Særlige kompetencer: Kommunalbestyrelsesmedlem    Andre hverv: Embedsmand Furesø Kommune, Klimaprojektleder og Teamleder for Affald og Ressourcer. Erfaring med indkøbspolitik, kommunal økologisk omlægning.

Andre hverv: Udpeget efter vedtægten §3 A. 2 medlemmer udpeges af stifteren.

 

Musa Kekec
 Bestyrelsesmedlem

muke@balk.dk

Tlf +45 30 79 09 29

Indtrådt: Første gang 2022

På valg: 2025

Særlige kompetencer: 

Andre hverv: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev