Kontakt og Visitation

Kontakt og visitation

Grantoftegaard er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, forløb efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service § 103, samt særligt tilrettelagt undervisningsforløb med praktik efter Folkeskoleloven.

Vi indleder altid et samarbejde ud fra en individuel tilrettelæggelse og en fælles visitationssamtale med borgeren og visiterende kommune.

Vi er optaget af at levere kvalitet hele vejen rundt.

Vores STU lever op til kravene efter Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Vores tilbud om beskyttet beskæftigelse er godkendt af Ballerup kommune efter Servicelovens § 103, og på baggrund af Socialstyrelsens kvalitetsmodel.

Vil du høre mere om vores tilbud og mulighederne hos os, kan du kontakte:

Faglig leder Louise Qvist Tilsted

E-mail: lot@grantoftegaard.dk Tlf.: 41 10 46 60

Almen underviser og STU-koordinator Lotte Max Bank

E-mail: lib@grantoftegaard.dk Tlf.: 27 75 58 67

Send med ”Sikkermail” til: lot@grantoftegaard.dk og lib@grantoftegaard.dk


Tilmeld dig vores nyhedsbrev