Kontakt og Visitation

Kontakt og visitation

Grantoftegaard er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder STU, forløb efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 91, Beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service § 103, samt enkelte specialpædagogiske pladser efter folkeskoleloven.

Vores STU lever op til kravene efter Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Vores beskyttet beskæftigelse er godkendt af Ballerup kommune efter Servicelovens § 103 på baggrund af Socialstyrelsens kvalitetsmodel.

Vi indleder altid et samarbejde ud fra en individuel tilrettelæggelse og en fælles visitationssamtale med borger og sagsbehandler.

Vil du høre mere om vores tilbud og mulighederne hos os eller en rundvisning, kan du kontakte:

Socialrådgiver Louise Qvist Tilsted

E-mail: lot@grantoftegaard.dk Tlf.: 41 10 46 60

Almen underviser og STU-koordinator Lotte Max Bank

E-mail: lib@grantoftegaard.dk Tlf.: 27 75 58 67

Socialrådgiver Kenneth Heigren

E-mail: keh@grantoftegaard.dk Tlf.: 40 43 73 55

Send med ”Sikkermail” til: lot@grantoftegaard.dk og lib@grantoftegaard.dk


Tilmeld dig vores nyhedsbrev