Persondatapolitik

Persondatapolitik

Persondatapolitikken for Grantoftegaard er med henblik på, at du får et overblik over hvilke oplysninger, vi håndterer om dig, der skal eller er i tilbud hos os. Grantoftegaard er selvstændig dataansvarlig, og behandlingen af personoplysninger og personfølsomme oplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Behandling af persondata og personfølsomme oplysninger

Grantoftegaard behandler følgende persondata:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer

Grantoftegaard modtager personfølsomme oplysninger i forbindelse med visitation fra din kommune og tilbudsgivning. Så længe du er i tilbud hos os, fører vi journal. Grantoftegaard behandler oplysningerne i forbindelse med visitation, tilbudsgivning og opfølgning i vores samarbejde med dig og din kommune. Data vil blive opbevaret 2 år efter samarbejdet er aktivt.

Sikkerhed

Oplysningerne er tilgængelige for væsentlige medarbejdere på Grantoftegaard. Personoplysningerne opbevares på sikrede drev og under aflåst opbevaring.

 Dine rettigheder
  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
  • Du har ret til at få indsigt i journal og øvrige oplysninger, vi behandler om dig.
Tilbagetrækning af samtykke

I det omfang behandlingen af data er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for et videre samarbejde mellem dig og Grantoftegaard.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Se kontakt oplysninger og mere om klage her: www.datatilsynet.dk


Tilmeld dig vores nyhedsbrev