Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi

En af Grantoftegaards kerneområder er at hjælpe borgere udenfor og på kanten af uddannelse og arbejdsmarkedet, samt tilbyde Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Læs mere om vores STU Beskyttet beskæftigelse Beskæftigelsestilbud og Ressourceforløb Praktik efter folkeskoleloven

Vi sikrer opkvalificering og afklaring gennem egnede træningsbaner, og vores resultater er gode. Hvor målsætningen er at komme i job og uddannelse kommer 75% videre hertil og hvor målsætningen er at blive klar til virksomhedsplacering kommer 83% videre.

Med vores drift kan vi tilbyde tilpasset intern praktik og beskyttede arbejdspladser i et realistisk arbejdsmiljø, så særligt sårbare også kan indgå og profitere af et forløb.

Vi har hertil bred erfaring med virksomhedsrettet indsats, hvor vi arbejder ud fra partnerskabstanken.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte, og hvad der giver mening i netop det samarbejde - om det er STU, beskyttet beskæftigelse eller beskæftigelsestilbud.

Alle i tilbud modtager individuel vejledning hos vores socialrådgivere. Her arbejder vi ud fra realistiske mål, for at sikre udviklingen af en selvforståelse om, at uddannelse- eller beskæftigelse kan være en realistisk vej.

For de unge kan praktik kombineres med undervisning i dansk og matematik og FVU prøver. Læs mere om undervisningen her

Vores faglige afdelinger

Køkken-kantine

Der arbejdes med friske og økologiske råvarer, og meget laves fra bunden. Har du interesse for fødevarer eller er nysgerrig på køkkenbranchen, som ofte overrasker positivt, er denne afdeling måske noget for dig. Du får mulighed for at arbejde kreativt, afprøve og lære bredt om fødevarer, produktion og hygiejne. 

Facility, drift og grøn service 

Trives du med alsidighed og vil prøve kræfter med praktiske opgaver indenfor drift og grøn service er denne afdeling en god mulighed. Du vil deltage i opgaver der spænder vidt fra græsslåning, hækklipning, renholdelse af udeområder til lettere vedligehold og småreparationer. I sommerperioden sikrer afdelingen hertil høst af vinterfodder til vores dyr. Du vil også få mulighed for kørsel med traktor og mindre maskiner, hvis du har interesse herfor.

Gartneri 

Er du til jord under neglene, og vil være helt tæt på planterne og følge udviklingen fra spire til høst, er gartneriet det rette sted for dig. Du vil være med til dyrkningen af økologiske grøntsager i drivhus og på friland, og får mulighed for at lære om økologisk dyrkning, afgrøder og bæredygtighed.

Naturplejen 

Ligger din interesse indenfor dyr, kan du komme helt tæt på i Naturplejen. Vores dyr er med til at sikre naturpleje og biodiversitet i flere naturområder, hvor de går og græsser. Du vil få mulighed for at prøve kræfter med pasning af husdyr, heste og besøgsdyr og lære om dyrepasning, dyrevelfærd og landbrug. Du vil også få mulighed for kørsel med mindre maskiner og traktor, hvis du har interesse herfor.

Metode og tilgang 

Vores målgruppe, har ofte en baggrund præget af oplevelser af nederlag og svigt, hvilket præger deres fortælling og forståelse af dem selv, og derved også deres egen oplevelse af deres muligheder for at handle og ændre positivt på fremtiden - altså livsmestring. På Grantoftegaard er formålet at opleve og opbygge en ny og positiv fortælling om sig selv som handlekraftige individer.

Den overordnede tilgang på Grantoftegaard, er baseret på Social farming. Ved at skabe et sundt psykisk miljø, bestående af trygge rammer, kombineret med meningsfulde aktiviteter tæt på naturen, giver det den enkelte mulighed for at udvikle sig i et fællesskab og samspil med hinanden.

Vores tilgang i vores STU og beskyttede beskæftigelse tager herudover afsæt i en anerkendende pædagogik, Empowerment samt en løsningsfokuseret praksis. I praktikkerne tager vi ligeledes udgangspunkt i at arbejde ud fra zonen for nærmeste udvikling.

Tilgangen er således altid ressource-, fremskridts- og fremtidsbaseret med fokus på mål, undtagelser og løsninger og mindre fokus på problemer og årsager.

Vores medarbejdere arbejder hertil ud fra en reflekterende faglig praksis igennem kontinuerlig sparring, intern supervision og undervisning, samt kursusdage med eksterne undervisere indenfor relevante emner ift. vores målgruppe. Lær vores medarbejdere bedre at kende her. 

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev