Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi

Vi tilbyder virksomhedsnær praktik og jobtræning i vores faglige afdelinger. Mødetiden ligger i tidsrummet fra kl. 8.00 – 15.30, men aftales altid individuelt.

Med vores drift kan vi tilbyde intern praktik i et realistisk arbejdsmiljø, men med støtte og vejledning, så særligt sårbare også kan indgå i og profitere af et forløb.

Den interne praktik bruges bredt til opkvalificering, afklaring og træningsbase, hvor deltageren og vores STU-elever ved at indgå i arbejdsmarkedsrettede funktioner, og i et forpligtigende fællesskab på en arbejdsplads, kan tilegne sig kompetencer og udvikle arbejdsidentitet. Rammerne giver en unik mulighed for at træne faglige, personlige, sociale og anvendelsesorienterede kompetencer, med mulighed for en kombination med undervisning i dansk og matematik. Praktikken indeholder således fagspecifik læring, men også et uddannelses- og erhvervsafklarende sigte,

Vi arbejder parallelt i 2 spor med den enkelte. Sideløbende med at deltageren er i intern praktik, med fokus på at udvikle en arbejdsidentitet og træne arbejdsmarkedsrettede kompetencer, pågår der en individuel vejledningsproces hos vores socialrådgivere. Det betyder at deltageren hele vejen rundt udvikler en selvforståelse af, at uddannelse- eller beskæftigelse kan være en realistisk vej for dem.

Metode tilgang

Deltagerne kommer i tilbud hos os af mange forskellige årsager og med forskellige behov. Vi tager derfor altid udgangspunkt i den enkelte, og hvad der giver mening i netop det samarbejde.

Den overordnede pædagogiske ramme på Grantoftegaard, er baseret på miljøterapeutiske principper. Vores fokus er at skabe et sundt psykisk miljø, bestående af trygge rammer, kombineret med meningsfulde aktiviteter, der giver den enkelte mulighed for at udvikle sig i et fællesskab og samspil med hinanden, såvel som med stedets medarbejdere.

Vores tilgang og praksis tager afsæt i anerkendende pædagogik, Empowerment samt en løsningsfokuseret inspireret tilgang. I praktikkerne tager vi ligeledes udgangspunkt i at arbejde med deltagerens nærmeste udviklingszone.

Mere information

Vores målgruppe, har ofte en baggrund præget af oplevelser af nederlag og svigt, hvilket præger deres fortælling og forståelse af dem selv, og derved også deres egen oplevelse af deres muligheder for at handle og ændre positivt på fremtiden - altså livsmestring. På Grantoftegaard har vi derfor fokus på at støtte borgeren i at opbygge en ny og positiv fortælling om sig selv som handlekraftige individer.

På Grantoftegaard arbejder vi Empowerment orienteret i beskæftigelsesindsatsen, med inspiration fra den løsningsfokuserede metode (LØFT). Vi anskuer således den enkelte som ekspert i sit eget liv, og anvender en ressourceorienteret og anerkendende tilgang i mødet med den enkelte. Vores rolle er at være de støttende i forhold til at deltageren opnår de ønskede ændringer eller mål i forhold til uddannelse eller beskæftigelse.

Den løsningsfokuserede tilgang hænger i høj grad sammen med Empowerment, og hviler på den tanke, at hvor der er et problem, er der også et ønske om at tingene var anderledes.

Grundstenen i den løsningsfokuserede metode er således at man tager udgangspunkt i deltagerens ønske om forandring. Tilgangen bliver ressourcebaseret, fremskridtsbaseret og fremtidsbaseret med fokus på deltagerens mål, undtagelser og løsninger og kun med meget lidt fokus på problemer og årsager.

Vores faglige afdelinger 

Køkken-kantine

I køkkenet forberedes og tilberedes der dagligt frokost til ca. 40 pers. Der bages brød, kager mm. Hertil hører oprydning, opvask og rengøring. 

Facility service 

Facility service løser alsidige opgaver indenfor grøn service, pedel og vicevært-funktioner. Opgaverne spænder vidt fra græsslåning, hækklipning, renholdelse af områder, lettere vedligehold og småreparationer. Der forekommer kørsel med mindre maskiner, hvis deltageren har interesse herfor.

Gartneri 

I gartneriet dyrkes økologiske grøntsager på friland og i drivhus. Aktiviteterne er årstidsbestemte og spænder bredt fra at foregå i marken til i drivhus, hvor der sås, luges, høstes, vaskes, klargøres og pakkes årstidens høst. Funktionerne kan i høj grad imødekomme et behov for rutineprægede opgaver.

Landbrug – dyrehold og naturpleje

Vi har besætninger af kødkvæg og får, som skal tilses, passes og plejes dagligt, og folde og staldområder som skal vedligeholdes. Herudover skal pasning af vores besøgsdyr varetages. Vi har geder, grise samt heste til vognkørsel og lejlighedsvis ridning. Vi varetager hertil naturpleje af flere arealer, og der forekommer kørsel med mindre maskiner og traktor, hvis deltageren har interesse herfor.

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev