Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi

Vi tilbyder virksomhedsnær praktik og jobtræning i vores faglige afdelinger. Mødetiden ligger i tidsrummet fra kl. 8.00 – 15.30, men aftales altid individuelt.

Grantoftegaard har gennem tiden uddannet mange ordinære elever indenfor gartneri, landbrug, køkken/kantine.

Vi kan med vores drift tilbyde intern praktik i et realistisk arbejdsmiljø, men med pædagogisk støtte og vejledning.

Den interne praktik bruges bredt til opkvalificering, afklaring og træningsbase, hvor borgeren og vores STU-elever kan tilegne sig kompetencer i at indgå i funktioner og i et forpligtigende fællesskab på en arbejdsplads. Praktikken indeholder fagspecifik læring, men også et uddannelses- og erhvervsafklarende sigte. Rammerne giver mulighed for at træne faglige, personlige, sociale og anvendelsesorienterede kompetencer, for nogen i kombination med dansk og matematik, og den vej igennem opnå en selvforståelse af, at uddannelse- eller beskæftigelse kan være en realistisk vej.

Metode tilgang

Deltagerne kommer i tilbud hos os af mange forskellige årsager og med forskellige behov.  Vi tager derfor altid udgangspunkt i den enkelte, og hvad der giver mening i netop det samarbejde.

Den overordnede pædagogiske ramme på Grantoftegaard, er baseret på miljøterapeutiske principper, med fokus på at skabe et sundt psykisk miljø, bestående af trygge rammer, kombineret med meningsfulde aktiviteter, der giver den enkelte mulighed for at udvikle sig i et fællesskab og samspil med hinanden, såvel som med stedets medarbejdere.

Vores tilgang og praksis tager afsæt i Empowerment, anerkendende pædagogik samt systemisk- narrative og løsningsfokuseret referenceramme. Samtidigt tager det praktiske arbejde i vores holdindsatser udgangspunkt i arbejdet med borgerens nærmeste udviklingszone.

På Grantoftegaard arbejder vi Empowerment orienteret i beskæftigelsesindsatsen. Vi anskuer den enkelte som ekspert i sit eget liv, og anvender en ressourceorienteret og anerkendende tilgang i mødet med den enkelte, og er de støttende i forhold til at borgeren opnår ønskede ændringer eller mål.

Med den systemisk-narrative og løsningsfokuserede referenceramme vil det sige, at vi anskuer borgerens psykosociale udfordring som et produkt af relationen mellem borgeren selv og de systemer, vedkommende indgår i (samfundet og familie o.lign.).

Grundstenen i den løsningsfokuserede metode er, at man taler om mål, undtagelser og løsninger og kun meget lidt om problemer.

Vores målgruppe, har ofte en baggrund præget af oplevelser af nederlag og svigt, hvilket igen præger deres fortælling og forståelse af dem selv, og derved også deres egen oplevelse af deres muligheder for at handle og ændre positivt på fremtiden - altså livsmestring. På Grantoftegaard har vi derfor fokus på at støtte borgeren i at opbygge en ny og positiv fortælling om sig selv som handlekraftige individer.

Vores faglige afdelinger 

Køkken-kantine

I køkkenet forberedes og tilberedes der dagligt frokost til ca. 40 pers. Der bages brød, kager mm. Hertil hører oprydning, opvask og rengøring. 

Facility service 

Facility service løser alsidige opgaver indenfor grøn service, pedel og vicevært-funktioner. Opgaverne spænder vidt fra græsslåning, hækklipning, renholdelse af områder, lettere vedligehold og småreparationer. Der forekommer kørsel med mindre maskiner, hvis borgeren har interesse herfor.

Gartneri 

I gartneriet dyrkes økologiske grøntsager på friland og i drivhus. Aktiviteterne er årstidsbestemte og spænder bredt fra at foregå i marken til i drivhus, hvor der sås, luges, høstes, vaskes, klargøres og pakkes årstidens høst. Funktionerne kan i høj grad imødekomme et behov for rutineprægede opgaver.

Landbrug – dyrehold og naturpleje

Vi har besætninger af kødkvæg og får, som skal tilses, passes og plejes dagligt, og folde og staldområder som skal vedligeholdes. Herudover skal pasning af vores besøgsdyr varetages. Vi har geder, grise samt heste til vognkørsel og lejlighedsvis ridning. Vi varetager hertil naturpleje af flere arealer, og der forekommer kørsel med mindre maskiner og traktor, hvis borgeren har interesse herfor.

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev