Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse

For hvem 

Beskyttet beskæftigelse er for borgere, som har fået tilkendt førtidspension, men hvor en hverdag med beskæftigelses aktiviteter kan bidrage til livskvalitet og forebyggelse. 

Vores målgruppe er borgere med kognitive og intellektuelle vanskeligheder af lettere grad, udviklingsforstyrrelser af lettere grad, psykiske eller psykiatriske vanskeligheder og/eller sociale problemer.

Tilbuddet etableres altid på baggrund af en individuel vurdering af, om der er et match.

Hvordan

Vi tilbyder en hverdag i et rummeligt og virksomhedsnært arbejdsmiljø, hvor vi inkluderer medarbejderen i beskyttet beskæftigelse i driften og aktiviteterne i vores faglige afdelinger.

Arbejdet er bygget op omkring et fællesskab og indhold, der består af arbejdsopgaver hvor den nødvendige støtte er til rådighed. Medarbejderen bliver fast tilknyttet én afdeling, hvor dennes skånehensyn og interesser kan imødekommes.

Vi ser arbejdet som et middel til at styrke og udvikle den enkelte medarbejder. Vores filosofi er, at et fællesskab med meningsfulde aktiviteter øger menneskers livskvalitet og leder til positiv selvforståelse.

Et unikt arbejdsfællesskab for unikke mennesker.

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev