Økologiske Nyttehaver

Økologiske nyttehaver på Grantoftegaard 2022

Vi tilbyder interesserede mulighed for at leje en økologisk nyttehave på Grantoftegaard, hvor man kan dyrke sine egne økologiske grønsager i et nyttehavefællesskab på Grantoftegaard. Sæsonen starter d. 9. april hvor der udleveres frø. D. 12. maj udleveres udplantningsplanter mellem klokken 13.00 og 15.00. 

På Grantoftegaard udvikles fortsat et dyrkningsmiljø omkring grønsager i tæt sammenhæng med de øvrige aktiviteter på Grantoftegaard. Skoler og restauranter ønsker også deres egne arealer til dyrkning af grønsager i samarbejde med os og der er fortsat stor interesse fra private borgere for at blive de kommende nyttehavedyrkere på Grantoftegaard. 

Skriv direkte til vores gartner Johannes  inden søndag d. 27. marts for at booke en økologisk nyttehave i 2022 med start d. 9. april: 𝐣𝐦𝐮@𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐨𝐟𝐭𝐞𝐠𝐚𝐚𝐫𝐝.𝐝𝐤
  • 100 m2 økologisk nyttehave, hvor Grantoftegaard sørger for at jorden er klargjort til sæsonen og sikrer økologisk certificering.
  • Ved start udleveres der økologiske frø, sætteløg og læggekartofler. Gartneren Johannes er tilstede indtil kl. 15.00 for at besvare diverse spørgsmål.
  • Der vil blive udleveret et dokument, hvor det fremgår, at du har lejet en økologisk nyttehave for en sæson, samt et regelsæt for økologisk dyrkning, som skal underskrives af lejer. Det er vigtigt at overholde betingelserne, idet Grantoftegaard er ansvarlig for økologigodkendelsen og fortsat vil beholde troværdigheden herom.
  • Oversigt over de forskellige lodder vil bliver hængt op ved sæson start.
  • Bakker med udplantningsplanter bliver udleveret senere ved vandposten ved nyttehaverne. Bør udplantes snarest herefte.
  • Grantoftegaard anviser plads til opbevaring af håndredskaber og adgang til vand.
  • Grantoftegaard sørger for adgang til toilet.
  • I kan løbende orientere jer omkring Grantoftegaards aktiviteter på facebook og om Grantoftegaards samlede drift, produktion og aktiviteter på www.grantoftegaard.dk .
  • Pris for sæson er kr. 3500,-

Vi ønsker at være med til at fremme økologiens verden. Vi håber, at det vil give en masse livgivende timer i et hyggeligt socialt miljø, med en god økologisk høst. 

Liste over de frø og planter, i får udleveret

Hæfte om nyttehaver 2022

 

Book en nyttehave

Skriv direkte til vores gartner Johannes  inden søndag d. 27 marts for at booke en økologisk nyttehave i 2022 med start d. 9 april

𝐣𝐦𝐮@𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐨𝐟𝐭𝐞𝐠𝐚𝐚𝐫𝐝.𝐝𝐤

3500kr for en sæson overfør:

Reg. Nr.: 3138 Konto.: 3190075788


Tilmeld dig vores nyhedsbrev