LAB §91 Ungeindsats

LAB § 91 ungeindsats 15-29-årige

Målgruppe

Ledige unge mellem 15 og 29 år uden kompetencegivende uddannelse.
De unge, der starter hos os, har typisk ikke alle forudsætninger til at påbegynde ordinær uddannelse eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår - herunder manglende bestået Folkeskolens afgangsprøver.

Tilbuddets målsætning

Målsætningen er, at den unge bliver klar til at starte i ordinære uddannelsestilbud fx Forberedende Grunduddannelse (FGU), Erhvervsuddannelse (EUD) eller starte lønnet arbejde.

Tilbuddet kan bestå af:

  • Intern praktik og virksomhedspraktik

Den unge starter typisk i en intern ulønnet praktik i en af vores faglige afdelinger.
Praktikken har et klart uddannelses- og erhvervsafklarende fokus, samtidig med at den unge tillærer sig kompetencer i forhold til at indgå i et forpligtigende fællesskab på en arbejdsplads.
Der er mulighed for, at den unge undervejs deltager i ulønnet ekstern virksomhedspraktik.

  • Almen undervisning og realkompetencevurdering

Den unge kan deltage i opkvalificerende undervisning i dansk og matematik, herunder forberedes til EUD prøver, eller føres op til FVU trinprøver. Læs mere om undervisningen her.

  • Brobygning

Vi besøger relevante uddannelsesinstitutioner og videregående uddannelser sammen med den unge og støtter til at opsøge viden om uddannelser, SU o.lign. Derudover deltager vi ved møder med uddannelsesvejledere og netværksmøder.

  • Mentorstøtte

Kan aftales ud fra et individuelt behov og vurdering.

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser

 


Tilmeld dig vores nyhedsbrev