LAB §91 Ungeindsats

LAB § 91 ungeindsats 15-29-årige

Målgruppe

Ledige unge mellem 15 og 29 år uden kompetencegivende uddannelse.
De unge, der starter hos os, har typisk ikke alle forudsætninger til at påbegynde ordinær uddannelse eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår - herunder manglende bestået Folkeskolens afgangsprøver.

Tilbuddets målsætning

Målsætningen er, at den unge bliver klar til at starte i ordinære uddannelsestilbud fx Forberedende Grunduddannelse (FGU), Erhvervsuddannelse (EUD) eller starte lønnet arbejde.

En målsætning kan også være at afklare i hvilken grad det er muligt for den unge, at træde i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. 

Tilbuddet kan bestå af:

  • Intern praktik og virksomhedspraktik

Den unge starter typisk i en intern ulønnet praktik i en af vores faglige afdelinger.
Praktikken har et klart uddannelses- og erhvervsafklarende fokus, samtidig med at den unge tillærer sig kompetencer i forhold til at indgå i et forpligtigende fællesskab på en arbejdsplads, og udvikler arbejdsidentitet.
Der er løbende fokus på muligheden for, at den unge kan overgå til mere ustøttet ekstern virksomhedspraktik.

  • Almen undervisning og realkompetencevurdering

Den unge kan deltage i opkvalificerende undervisning i dansk og matematik, herunder forberedes til EUD optagelsesprøver, eller føres op til FVU trinprøver. Læs mere om undervisningen her.

  • Individuelle samtaler og vejledning 

Under forløbet modtager den unge individuelle samtaler og vejledning vedrørende uddannelse og beskæftigelse og vejen derhen, hos en af vores socialrådgivere.

  • Brobygning

Vi besøger relevante uddannelsesinstitutioner og videregående uddannelser sammen med den unge og støtter til at opsøge viden om uddannelser, SU o.lign. Derudover deltager vi ved møder med uddannelsesvejledere og netværksmøder.

  • Mentorstøtte

Kan aftales ud fra et individuelt behov og vurdering.

 

Metode/tilgang: Vores tilgang til de unge er ud fra en Empowerment tilgang med inspiration fra den løsningsfokuserede metode (LØFT). Vi møder den unge anerkendende og ressourceorinteret, og anskuer den enkelte som ekspert i sit eget liv, hvor vi er de støttende og vejledende, i forhold til, at borgeren opnår ønskede ændringer eller mål. 

Samarbejde: Vi samarbejder ofte med andre aktører udover KUI og Jobcentret, fx spv, mentor, som er omkring den enkelte unge, da vi tror på at samarbejde og en helhedsorienteret indsats fører til de bedste løsninger. 

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser

 


Tilmeld dig vores nyhedsbrev