SEL §103

SEL §103 Beskyttet beskæftigelse

Målgruppe

Tilbuddet er for borgere, som er tilkendt førtidspension med behov for et beskæftigelses lignende tilbud. 

Vores målgruppe er borgere med kognitive og intellektuelle vanskeligheder af lettere grad, udviklingsforstyrrelser af lettere grad, psykiske eller psykiatriske vanskeligheder og/eller sociale problemer.

Tilbuddet etableres altid på baggrund af en individuel vurdering af, om der er et match.

Indhold

Vi tilbyder et rummeligt og virksomhedsnært arbejdsmiljø, hvor vi inkluderer medarbejderen i beskyttet beskæftigelse i driften og aktiviteterne i vores faglige afdelinger.

Arbejdet er bygget op omkring et fællesskab og indhold, der består af arbejdsopgaver med den nødvendige støtte til rådighed. Medarbejderen bliver fast tilknyttet én afdeling, hvor dennes skånehensyn kan imødekommes.

Vi ser arbejdet som et middel til at styrke og udvikle den enkelte medarbejder. Vores filosofi er, at et fællesskab med meningsfulde aktiviteter øger menneskers livskvalitet og leder til positiv selvforståelse.

Et unikt arbejdsfællesskab for unikke mennesker.

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev