Hestevognstur

Hestevognstur

OBS. hestevognstur er sat på pause og kører ikke pt. Vi opdaterer løbende med info.

Hestevognen kører i Pederstrup landsby, forbi stalde, marker og folde med dyr. Du stiger på over for Store Peders Hus ved det smukke gamle kastanjetræ.
Se kortet på forsiden.

Hestevognen kan max have 8 personer ad gangen. 

Hestevognen kører onsdag og fredag mellem kl. 10.00 og 11.30

Sidste tur er kl. 11.15

 


Vi har aktuelt 2 heste på Grantoftegaard. En svensk Ardenner ved navn Zaro og Jydske Konrad. Hestenes primære opgave er at trække hestevognen, så vores mange besøgende kan komme rundt og se de skønne omgivelser i Pederstrup.

Vi træner vores heste hver dag, enten i form af træning fra jorden, ridning eller kørsel med forskellige typer vogne. Samtidig bruger vi hestene i vores pædagogiske arbejde.

Når vi ikke arbejder med hestene, befinder de sig på stald eller går på vores store folde bag kostalden.

Fra maj til oktober går hestene under åben himmel. Fra oktober til maj går de i løsdrift på folden, hvor de selv kan gå i ly og læ for vejr og vind.

Hver 8. uge besøger beslagsmeden os, og giver hestene nye sko på.

Pederstrup er en velbevaret ”forte-landsby” beliggende i Ballerup Kommune et par kilometer fra stationen og Ballerup Centret. Forten betegner den oprindelige fællesjord, som lå indenfor kransen af gårde og huse. Omkring år 1800 lå der syv gårde i Pederstrup. I dag er der fire tilbage, hvoraf tre af dem, Ryttergården, Lindbjerggård og Pederstrupgård, tilhører kommunen og er udpegede som bevaringsværdige. Den sidste, Grantoftegaard, er en fondsejet socialøkonomisk virksomhed, der driver økologisk landbrug. Desuden ligger der et bevaringsværdigt hus indenfor forten - Store Peters Hus, ejet af kommunen med udsalg af kager og smørrebrød.   

Landsbyen grænser i dag op til et industriområde mod syd, øst og syd-vest med beplantning imellem. Bag industribæltet ligger Ballerup by ca. 1 km vest for Pederstrup. Mod nord er der fortsat god kontakt til det åbne landbrugs- land. 

Oprindeligt har landsbyen været helt omgivet af landskabet. Der er i dag stadig god forbindelse og udsigt fra flere af landsbyens kanter til det omgivende landbrugslandskab.  

I Pederstrup Landsby hører foreningerne Ballerup Folkedanserforening, Færøsk Forening, Ryttergårdens Spillemænd samt Historisk Forening hjemme, hvor de benytter Stuehuset samt Loen ved Ryttergaarden til deres aktiviteter. Desuden rummer Pederstrup Landsby i dag tre professio- nelle aktører; Grantoftegaard, Ballerup Museum og Skoletjenesten. De tre aktører har forskellige kerneopgaver og organisationer.  

Ballerup Museum er et lokalhistorisk museum, der indsamler, registrer, bevarer, forsker i og formidler Ballerup Kommunes historie. Emnemæssigt beskæftiger museet sig primært med nyere tids kulturhistorie med vægt på byudviklingen fra landsbyer til moderne forstad. En særsamling der relaterer til storfyrstinde Olga og de migranter, der kom til Danmark som følge af den russiske revolution i 1917 udgør en særlig del af arbejdsfeltet. Museet har til huse i to af landsbyens oprindelige gårde samt i to mindre stations- byhuse, der er flyttet til Pederstrup fra Ballerup. Bygninger- ne ejes og vedligeholdes af Ballerup Kommune. Permanente udstillinger og særudstillinger fortæller ud fra forskellige vinkler om historien i Ballerup Kommune. Der er gratis adgang til museets udstillinger. De to historiske haver, gårdpladserne og det rekonstruerede bystævne indgår som en del af museets formidling. Museumssamlingen udgør en væsentlig del af kommunens materielle kulturarv og historie.  

 Skoletjenesten er et offentligt tilbud, som netop er i gang med at blive styrket og udbygget, så skoler i Ballerup får endnu flere gratis muligheder for undervisningstilbud i tråd med skolereformen.  

Skoletjenesten er et tværfagligt undervisningstilbud med fokus på naturfag og kulturhistorie og har samarbejdsaftaler med såvel museet som med Grantoftegaard.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev