Tillykke med de beståede FVU-prøver i dansk og matematik!

Tillykke med de beståede FVU-prøver i dansk og matematik!

Lotte vores almenunderviser har med stor succes lige afholdt FVU-prøver i dansk og matematik.

FVU (Forberedende Voksenundervisning) er et trinsystem, hvor de unge gradvis bliver dygtigere og dygtigere.

Med et FVU-bevis i hånden kan man fx søge om optagelse på en Erhvervsskole.

Grantoftegaards skoledel er tilrettelagt i trygge rammer hvor der er gensidig respekt og tillid i undervisningssituationen. Det er vigtigt, at alle føler sig tilpas, når de går i skole. Man er på et lille hold og vi taler om, hvad den unge har brug for, når der skal laves skolearbejde.

Hvis man er ordblind, kan man få ordblindeundervisning hos os. Her arbejder vi bl.a. med forskellige læsestrategier og så lærer man at bruge digitale hjælpemidler som App Writer. Dette er vigtigt, hvis man fx skal videre i en ungdomsuddannelse.

Og tusind tak til Hay og Nine United!

De har sponsoreret de smukke lamper der ses på billederne til Grantoftegaard’s skolelokaler for at give de unge et bedre undervisningsmiljø med en hyggelig belysning.


Mere Nyt fra gården


Tilmeld dig vores nyhedsbrev