LAB §91

LAB §91

Målgruppe

Ledige i alle aldre på ressourceforløbsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, hvor der er behov for en indsats for at hjælpe vedkommende tættere på uddannelse eller arbejde, eller hvor der er behov for en erhvervsevnevurdering med beskrivelse og vurdering af arbejdsevnen. 

Tilbuddets indhold

Tilbuddet kan bestå af en eller flere af følgende dele:

  • Intern praktik 

Ulønnet praktik i en af vores faglige afdelinger. (link så man kan springe til siden vedr. "sådan arbejder” vi hvor man kan læse om de faglige afdelinger.)

Praktikken har et klart uddannelses- og erhvervsafklarende fokus. Der trænes og afprøves individuelle arbejdsmarkedsfærdigheder fx mødetid, samarbejde, koncentration, overblik, at begå sig i et arbejdsfællesskab samtidig med de mere konkrete erhvervsrettede færdigheder trænes.  

I en intern praktik er der mulighed for at tage flere hensyn og modtage støtte, samtidig med en afklaring og udvikling af borgerens interesser og kompetencer. Da vi har flere faglige linjer, er der mulighed for at afprøve forskellige funktioner og interesseområder.

  • Virksomhedsrettet indsats

Vi etablerer eksterne virksomhedspraktikker med udgangspunkt i borgerens interesseområde og med fokus på lønnede timer. Praktikken er ud fra et match mellem kompetencer og brancher, hvor der er realistiske beskæftigelsesmuligheder. Praktikkerne forløber med tæt opfølgning og planlægning af borgerens fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Vi tilbyder sammen med borgeren at udarbejde et unikt CV, som kan anvendes til praktik- og eller jobsøgning.

  • Vejledning og dokumentation

Vi har erfaring og viden om hvilke oplysninger og hvilken indsats, der er afgørende for Jobcentrene og samarbejdet med dem: 

Erfaring : Vores vejledere er uddannet socialrådgivere med erfaring fra jobcenterregi, og derved med indsats målrettet uddannelse og arbejdsmarked. 

Metode/viden : Vi arbejder ud fra en Empowerment tilgang i beskæftigelsesindsatsen og anskuer den enkelte som ekspert i sit eget liv, hvor vi er de støttende og vejledende. Vi anvender en ressourceorienteret og anerkendende tilgang i forhold til, at borgeren opnår ønskede ændringer eller mål. 

Samarbejde: Vi samarbejder ofte med andre aktører som er omkring den enkelte borger, da vi tror på at samarbejde og en helhedsindsats fører til de bedste løsninger. 

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser    

 

Målgruppe

Ledige i alle aldre på ressourceforløbsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, hvor der er behov for en indsats for at hjælpe vedkommende tættere på uddannelse eller arbejde, eller hvor der er behov for en erhvervsevnevurdering med beskrivelse og vurdering af arbejdsevnen. 

Tilbuddets indhold

Tilbuddet kan bestå af en eller flere af følgende dele:

  • Intern praktik 

Ulønnet praktik i en af vores faglige afdelinger. (link så man kan springe til siden vedr. "sådan arbejder” vi hvor man kan læse om de faglige afdelinger.)

Praktikken har et klart uddannelses- og erhvervsafklarende fokus. Der trænes og afprøves individuelle arbejdsmarkedsfærdigheder fx mødetid, samarbejde, koncentration, overblik, at begå sig i et arbejdsfællesskab samtidig med de mere konkrete erhvervsrettede færdigheder trænes.  

I en intern praktik er der mulighed for at tage flere hensyn og modtage støtte, samtidig med en afklaring og udvikling af borgerens interesser og kompetencer. Da vi har flere faglige linjer, er der mulighed for at afprøve forskellige funktioner og interesseområder.

  • Virksomhedsrettet indsats

Vi etablerer eksterne virksomhedspraktikker med udgangspunkt i borgerens interesseområde og med fokus på lønnede timer. Praktikken er ud fra et match mellem kompetencer og brancher, hvor der er realistiske beskæftigelsesmuligheder. Praktikkerne forløber med tæt opfølgning og planlægning af borgerens fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Vi tilbyder sammen med borgeren at udarbejde et unikt CV, som kan anvendes til praktik- og eller jobsøgning.

  • Vejledning og dokumentation

Vi har erfaring og viden om hvilke oplysninger og hvilken indsats, der er afgørende for Jobcentrene og samarbejdet med dem: 

Erfaring : Vores vejledere er uddannet socialrådgivere med erfaring fra jobcenterregi, og derved med indsats målrettet uddannelse og arbejdsmarked. 

Metode/viden : Vi arbejder ud fra en Empowerment tilgang i beskæftigelsesindsatsen og anskuer den enkelte som ekspert i sit eget liv, hvor vi er de støttende og vejledende. Vi anvender en ressourceorienteret og anerkendende tilgang i forhold til, at borgeren opnår ønskede ændringer eller mål. 

Samarbejde: Vi samarbejder ofte med andre aktører som er omkring den enkelte borger, da vi tror på at samarbejde og en helhedsindsats fører til de bedste løsninger. 

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser    

 


Tilmeld dig vores nyhedsbrev