LAB §91

LAB §91

Målgruppe

Ledige i alle aldre på ressourceforløbsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, hvor der er behov for en indsats for at vedkommende kommer tættere på uddannelse eller arbejde, eller hvor der er behov for en erhvervsevnevurdering med beskrivelse og vurdering af arbejdsevnen. 

Tilbuddets indhold

Tilbuddet kan bestå af en eller flere af følgende dele:

  • Intern praktik 

Ulønnet praktik i en af vores faglige afdelinger. 

Praktikken har et klart uddannelses- og erhvervsafklarende fokus. Der trænes og afprøves individuelle arbejdsmarkedsfærdigheder fx mødetid, samarbejde, koncentration, overblik og at begå sig i et arbejdsfællesskab. Samtidig trænes og udvikles mere konkrete erhvervsrettede færdigheder.  

I en intern praktik er der mulighed for at tage udvidet hensyn og modtage støtte, samtidig med at der pågår en afklaring og udvikling af borgerens interesser og kompetencer. Da vi har flere faglige linjer, er der mulighed for at afprøve forskellige funktioner og interesseområder.

  • Virksomhedsrettet indsats

Vi etablerer eksterne virksomhedspraktikker med udgangspunkt i borgerens interesseområde og med fokus på lønnede timer. Praktikken er ud fra et match mellem kompetencer og brancher, hvor der er realistiske beskæftigelsesmuligheder. Praktikkerne forløber med tæt opfølgning og planlægning af borgerens fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Vi tilbyder sammen med borgeren at udarbejde et unikt CV, som kan anvendes til praktik- og eller jobsøgning.

  • Vejledning og dokumentation

Sideløbende med praktik modtager borgeren individuelle samtaler og vejledning hos en af vores socialrådgivere.

Vi har hertil erfaring med og viden om hvilke oplysninger og hvilken indsats, der er afgørende for Jobcentrene og et eventuelt rehabiliteringsteam, og samarbejder bredt for at skabe en helhedsorienteret indsats: 

Erfaring : Vores vejledere er uddannet socialrådgivere bl.a. med erfaring fra jobcenterregi. 

Metode/viden : Vi arbejder ud fra en Empowerment tilgang i beskæftigelsesindsatsen med inspiration fra den løsningsfokuserede metode (LØFT). Vi møder borgeren med en anerkendende og ressourceorinteret tilgang, og anskuer den enkelte som ekspert i sit eget liv, hvor vi er de støttende og vejledende, i forhold til, at borgeren opnår ønskede ændringer eller mål. 

Samarbejde: Vi samarbejder ofte med andre aktører udover Jobcentret, fx spv, mentor, som er omkring den enkelte borger, da vi tror på at samarbejde og en helhedsorienteret indsats fører til de bedste løsninger. 

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser    

 


Tilmeld dig vores nyhedsbrev