LAB §91

LAB §91

For hvem

Ledige i ressourceforløb, på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, med behov for en målrettet indsats mod uddannelse eller job, eller hvor der er behov for en erhvervsevneafklaring med vurdering af arbejdsevnen. 

15-17 årige under KUI uden kompetencegivende uddannelse, og/eller manglende bestået Folkeskolens afgangsprøver.

Hvordan 

Vi har mange muligheder i værktøjskassen, og kan dokumentere gode resultater - også for de mest udsatte grupper, og særligt unge, som vores miljøer er særligt gode til at tilgodese og udvikle.

Vores greb kan være:

  • Intern praktik 

I vores faglige afdelinger, er der mulighed for at også særligt sårbare kan indgå i en virksomhedsrettet indsats og arbejde med udvikling af arbejdsevnen.

  • Virksomhedspraktik og lønnede timer

Virksomhedssamarbejde er i høj fokus. Fokus er altid lønnede timer ud fra et match mellem kompetencer og brancher, og hvor der er realistiske beskæftigelsesmuligheder for den enkelte.

  • Almen undervisning og realkompetencevurdering

Opkvalificerende undervisning i dansk og matematik med afsluttende FVU trinprøver, eller forberedelse til EUD optagelsesprøver. Læs mere om undervisningen her.

  • Vejledning og dokumentation

Tæt kontakt og opfølgning hos en af vores socialrådgivere, som med et progressivt fokus mod job og uddannelse vejleder og coacher, samtidig med at der pågår en afklaring og udvikling af borgerens interesser og kompetencer. 

  • Mentorstøtte

Kan aftales ud fra et individuelt behov og vurdering.

Alle tilbud tilrettelægges ud fra et individuelt behov i samarbejde med visiterende jobcenter eller Den Kommunale Ungeindsats.

Vi arbejder generelt anerkendende og ressource orienteret, og anskuer den enkelte som ekspert i sit eget liv. Vi er de støttende og vejledende i forhold til, at borgeren opnår ønskede ændringer eller mål ift. job og uddannelse.

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser    


Tilmeld dig vores nyhedsbrev