LAB §91

LAB §91

Målgruppe

Ledige i alle aldre på ressourceforløbsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, hvor der er behov for en målrettet indsats for at vedkommende kommer i uddannelse eller job, eller hvor der er behov for en erhvervsevnevurdering med beskrivelse og vurdering af arbejdsevnen. 

Tilbuddets indhold

Tilbuddet kan bestå af en eller flere af følgende dele:

  • Intern praktik 

Ulønnet praktik i en af vores faglige afdelinger. 

Praktikken har et klart uddannelses- og erhvervsafklarende fokus. Der trænes og afprøves individuelle arbejdsmarkedsfærdigheder fx mødetid, samarbejde, koncentration, overblik og at begå sig i et arbejdsfællesskab. Samtidig trænes og udvikles mere konkrete erhvervsrettede færdigheder.  

I en intern praktik er der mulighed for at tage udvidet hensyn og modtage støtte, samtidig med at der pågår en afklaring og udvikling af borgerens interesser og kompetencer. Da vi har flere faglige afdelinger, er der mulighed for at afprøve forskellige funktioner og interesseområder.

  • Virksomhedsrettet indsats

Vi arbejder altid hen mod at borgeren bliver klar til ekstern virksomhedspraktik, og tilbyder også forløb som udelukkende er med intensiv søgning af virksomhedspraktik. Fokus er udover lønnede timer ud fra et match mellem kompetencer og brancher, hvor der er realistiske beskæftigelsesmuligheder. Praktikkerne forløber med tæt opfølgning, afdækning og planlægning af borgerens fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Vi arbejder samtidig sammen med borgeren om at få udarbejdet et unikt CV, som kan anvendes til praktik- og eller jobsøgning, samt opdatere CV på Jobnet.

  • Vejledning og dokumentation

Borgeren indgår altid i individuelle samtaler og vejledning hos en af vores socialrådgivere, med et progressivt fokus mod job og uddannelse. 

Vi er bekendt med hvilken indsats, der er afgørende for både borger, Jobcentre og et eventuelt rehabiliteringsteam, og samarbejder bredt for at skabe en helhedsorienteret indsats. 

Erfaring : Vores vejledere erfarne socialrådgivere bl.a. med erfaring fra jobcenterregi. 

Metode/viden : Vi arbejder ud fra en Empowerment tilgang med inspiration fra den løsningsfokuserede metode (LØFT). Vi møder borgeren anerkendende og ressourceorienteret, og anskuer den enkelte som ekspert i sit eget liv. Vi er de støttende og vejledende i forhold til, at borgeren opnår ønskede ændringer eller mål. 

Samarbejde: Vi samarbejder ofte med andre aktører udover Jobcentret, fx spv, mentor, som er omkring den enkelte borger, da vi tror på at samarbejde og en helhedsorienteret indsats fører til de bedste løsninger. 

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser    

 


Tilmeld dig vores nyhedsbrev