Grantoftegaard’s almennyttige formål. 

Vi har på Grantoftegaard sat fokus på bæredygtig forretningsudvikling bredt, men altid relateret til landbrug, naturpleje og fødevareproduktion. Dette fokus vel vidende at landbruget ikke ville overleve fagets krise, når der samtidig er tale om en ikke rentable drift af landbrugsjord spredt på små arealer tæt på storbyen, hvis ikke det var koblet til den sociale virksomhed.

Den sociale virksomhed ville heller ikke kunne fremhæve den særlige pædagogiske og vejledende positive effekt det multifunktionelle landbrug har på både ansatte og deltagere, hvis ikke det var koblet til en ”autentisk” landbrugsvirksomhed. Det er denne autentisitet i sit omdømme som Grantoftegaard værner om og som stadig gør at aktiviteterne bliver anvendt. Både af besøgende og ansatte som deltagere, der benytter et offentligt betalt tilbud.

Vi har som et mål for vores Sociale ansvarlighed (CSR) at skabe varige stillinger lønnet på særlige vilkår og fungere som et virksomhedscenter med personer i virksomhedspraktik uden betaling. Samtidig udbyder vi løbende aktiviteter, som bliver efterspurgt af kommuner inden for aktivering og uddannelse, som en del af vores Sociale virksomhed.

Virksomheden har almennyttige formål og bygger på at overskuddet investeres i egen almennyttige virksomhed.

De almennyttige formål deles op i samfundsnyttige formål i landbrugsdriften og deciderede sociale formål, som igen deles op i virksomhedens sociale ansvar og den sociale virksomhed.

1. Samfundsnyttige formål i landbrugsdriften:

  • Miljøforbedrende naturpleje og økologisk landbrug med fokus på grundvandssikring
  • Skabe stor tilgængelighed og oplevelsesattraktioner for borgere i almindelighed
  • kologisk Skolegård. Formidle forståelse for økologiske sammenhænge til alle skolebørn.

2. Virksomhedens sociale ansvar:

  • Udvikling af nye faste stillinger, for personer med behov for en særlig indsats for at deres mulige erhvervsevne kan komme i spil. Ansættes i fleksjob, skånejob eller
  • Praktikvært for folkeskole- og erhvervsskoleelever, som supplement til ”økologi, landbrug og fødevarer på skoleskemaet”
  • Praktikvært for studerende, eks. om formidling af økologiske sammenhænge, socialt entreprenørskab
  • Virksomhedspraktik for ledige personer med behov for at afprøve sine kompetencer.

3. Virksomhedens sociale virksomhed:

  • Aktivering af ledige med henblik afklaring af muligheder og optræning til en videre tilknytning til arbejde eller uddannelse. Varierede forløb tilpasset lovgivning og den enkelte lediges behov. Fortrinsvis for personer med problemer ud over ledighed.
  • Praktikforløb som erstatning for ordinært skoleforløb. Skal opfylde krav iflg. skoleplaner. For skoleelever, som har svært ved at fastholde tilknytning til ordnære skolesystem.
  • Uddannelse (almen og faglig) på særlige og ordinære vilkår, Grantoftegaardskolen. For personer som ikke har kunnet gennemføre eller erhverve sig en afsluttende grundskole og ikke kan deltage i VUC undervisning på ordinære vilkår.

Grantoftegaard bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på vores website, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close