Særligt Tilrettelagt Uddannelse

Vores STU er sammensat af indsatser med en sammenhængskraft, hvor de forskellige elementer arbejder sammen og supplerer hinanden. De forskellige miljøer i vores tilbud gør, at vi samtidig med at arbejde med social, faglig og personlig udvikling også kan fastholde et afklarende fokus på den unges muligheder for beskæftigelse eller uddannelse efter endt STU.

Intern praktik på faglige linjer

Det er vigtigt for os at de unge lærer så meget som muligt om arbejdsmarkedet og samfundet. Vi tilbyder intern praktik i et realistisk arbejdsmiljø på vores faglige linjer. Praktikken har både fagspecifik læring og et uddannelses- og erhvervsafklarende formål. De unge tilegner sig gennem praktikken kompetencer i forhold til at løse arbejdsopgaver og indgå i et forpligtigende fællesskab på en arbejdsplads, men med pædagogisk støtte til rådighed. Den unge kan således i trygge rammer træne sine anvendelsesorienterede kompetencer, og opnå en selvforståelse i forhold til deres muligheder for uddannelse eller beskæftigelse.

Virksomhedspraktikker

Senest på 3. år arrangerer vi at de unge kommer i ekstern virksomhedspraktik ud fra interesseområder. Praktikkerne forløber med tæt opfølgning (besøg og telefonisk) og med fokus på afklaring til brug for planlægning af hvad der skal ske efter endt STU, hvilket vi samarbejder tæt med de unges jobcenter omkring. Virksomhedspraktikken har til formål at de unge prøver kræfter med drømmejobbet, samtidig med at det giver et billede af de unges arbejdsevne og den unges ønsker og realistiske muligheder for ordinær uddannelse eller beskæftigelse efter endt STU.

Dansk og matematik

Vi tror på, at man under de rette rammer kan lære mere. Mange kommer med mindre gode erfaringer fra sin skolegang, og mangler afgangsprøver. Vi ønsker at give de unge de bedste forudsætninger for at komme videre i uddannelsessystemet eller blive bedre til at begå sig selvstændigt. De unge i STU modtager derfor almen undervisning i dansk og matematik på vores egen skole, hvor der er mulighed for at blive ført til prøve på FVU niveau. Undervisningen tilrettelægges på baggrund af en faglig screening i dansk og matematik. Vi vurderer i øvrigt, om den unge evt. har behov for en ordblindescreening, som vi også kan foretage. Læs mere om vores undervisning her.

ADL – Almindelig dagligdags levevis   

ADL er mange ting. Hos os bliver de unge mødt med undervisning og en praktisk tilgang, hvorigennem de unge tilegner sig færdigheder ved at afprøve og udføre opgaver og øvelser fx. indenfor indkøb, madlavning, rengøring, lægge budget ud fra egen økonomi mm. De unge lærer fx også at begå sig i forhold til brug af NemID.
ADL er også en den af hverdagen, hvor der er fælles ansvar for at holde kaffestuen ryddelig, der skal vaskes op, vaskes tøj, samt de faglige holdledere igangsætter samtaler og kaffestuesnakke fx om venskaber, økonomi, hygiejne, samfund og sundhed. Vi tager fat i de ting, der rør sig blandt de unge, og som de selv har brug for hjælp til eller som de er optaget af.

I selve ADL-undervisningen arbejder vi ud fra et årshjul, hvor vi gennemgår disse fire hovedtemaer:

  • Økonomi (og bolig)
  • Sundhed/omsorg og motion
  • Træning af almindelig daglig levevis
  • Kultur og samfund

Som STU-elev hos os, ser dit skema typisk således ud:

KLOKKEN MAN TIRS ONS TORS FRE
8.00-9.30 ADL Matematik Hold/praktik Hold/praktik Hold/praktik
9.30-10.30 Matematik Dansk Hold/praktik Hold/praktik Hold/praktik
10.30-11.30 Dansk Dansk Hold/praktik Hold/praktik Hold/praktik
11.30-12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost
12.00-14.00 FRI Hold/praktik Hold/praktik Hold/praktik Hold/praktik

Supplerende undervisning og certifikater

Der er i uddannelsen mulighed for at den unge kan erhverve eksterne certifikater (fx hygiejnebevis, traktorkørekort, motorsavsbevis, førstehjælpskursus)

Individuel vejledning og støtte  

For at understøtte den unges personlige udvikling vægter vi samarbejdet med andre aktører, og yder den unge individuel støtte og vejledning. Ved behov og i perioder kan der ydes mere håndholdt støtte.

Praktisk information 

Undervisning: Alle hverdage

Åbningstider: hverdage i tidsrummet kl. 8.00-15.30

Undervisningsfri perioder: Vinterferie uge 7, hverdage op til påsken, 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfarts, Grundlovsdag, 3 uger i sommerferien, efterårsferie uge 42, julen uge 52.

Frokostordning: inkl. i tilbuddet

Kørselsordning: Ingen

Normering:  18 pladser

Aktuel belægning: Vi har ledige pladser

Optag: Løbende

Kontakt: vores STU koordinator

Mød Annette, som har gennemført et STU-forløb på Grantoftegaard her

Kontakt os for at høre mere om muligheder og pladser

Grantoftegaard bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på vores website, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close