Udvikling af borgernes kompetencer

I hverdagen arbejdes der i tæt samarbejde med borgeren om deres faglige, personlige og sociale udvikling mod arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Hverdagen tager udgangspunkt i gårdens drift, hvor borgeren bliver tilknyttet et brancherettet arbejdshold ud fra borgerens interesse og målene for forløbet.

Hvert arbejdshold har sin egen socialfaglige holdleder, som har et bredt fagligt og socialt ansvar i den daglige drift. Foruden en faglig uddannelse har holdlederne en pædagogisk uddannelse, tillægsuddannelse eller stor erfaring inden for arbejde med voksenpædagogik.

På det faglige plan arbejdes med fagspecifik indlæring og opkvalificering. Vi arbejder bl.a. med instruktionsforståelse, kollegialt samvær og arbejdsidentitet. Sidemandsoplæring er en samlet betegnelse for en række situationer af typen “kompetenceudvikling i praksis”. Her fungerer den socialfaglige holdleder og de mere erfarne borgere som læringspartnere under arbejdet.

På det personlige plan støttes og fastholdes borgenen i vigtigheden af at overholde regler og normer på en arbejdsplads. Via dagligt medansvar og kontakt gennem en konkret tilgang til dyr, afgrøder, fødevarer og en diversitet af mennesker, underbygges vigtigheden af at overholde aftaler, møde til tiden, ringe og give ordentlig besked ved sygdom o. lign. 

Grantoftegaard lægger herudover vægt på den personlige fremtoning, som f.eks. at kunne vise hensyn, at tale med respekt til andre deltagere og ansatte, klæde sig hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsopgaven og være opmærksom på sin personlige hygiejne.

Borgerne modtager i forløbene individuel uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet vejledning gennem samtaler med de socialfaglige vejledere. Vejlederne har uddannelse og stor erfaring inden for beskæftigelsesfremmende og pædagogisk indsats. Vejledningen foregår i et tæt samarbejde med borgeren og socialfaglig holdleder, hvor vejlederen sikre at målsætning, delmål og progression bliver afprøvet og dokumenteret.

I forløb, hvor der er tilknyttet social mentorstøtte, foregår vejledningen med en mere helhedsorienteret tilgang, herunder en koordinerende indsats vedrørende deltagerens personlige og sociale problemstillinger, som har betydning for at borgeren ikke er på arbejdsmarkedet. Den socialfaglige kontakt skabes på baggrund af den daglige relation på gården og tæt opfølgning på deltagerens udvikling, og der foregår ofte et udpræget samarbejde med eksterne parter omkring både de personlige og erhvervsmæssige forhold.

Grantoftegaard bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på vores website, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close