VISITATION

Alle kommuner kan henvise til forløb ved at kontakte vores socialrådgiver eller socialfaglige vejleder.

Typisk er det Jobcenter, Socialforvaltning, PPR eller UU-vejledning der henviser.

Inden opstart aftales en visitationssamtale med borgeren og eventuelt sagsbehandler.

Ved mødet afklares hvilket arbejdshold der er egnet, arbejdstider, individuelle støttebehov og tilbuddets indhold med mål og plan formuleres. Indskrivningen starter ved første møde.

Der kan sendes oplysninger med krypteret ”Sikkermail” til Tid@grantoftegaard.dk og lot@grantoftegaard.dk

Socialrådgiver Louise Qvist Tilsted

Tlf.: 40437355

Mail: lot@grantoftegaard.dk

Socialfaglig vejleder Tina Danmark

Tlf.: 41104660

Mail: tid@grantoftegaard.dk