STU-forløb

STU – særligt tilrettelagt uddannelse

Målgruppe

Grantoftegaard tilbyder STU-forløb for i alt 22 unge mellem 16-25 år. Ofte er det unge, som er udfordret indlæringsmæssigt, socialt og personligt fx på grund af sen udvikling, hjerneskader, autisme, psykiatriske diagnoser, omsorgssvigt eller en kombination.

Et struktureret, pædagogisk og realistisk læringsmiljø

Vi tilbyder et struktureret, pædagogisk og realistisk læringsmiljø gennem en kombination af praktisk deltagelse i driften på Grantoftegaard, skoleundervisning, ADL og løbende socialfaglig støtte og vejledning.

Eleven bliver tilknyttet en gennemgående koordinerende socialfaglig vejleder, en-to faglige holdledere/pædagoger og lærer, som tilsammen varetager den praktiske og teoretiske undervisning samt ADL med obligatoriske temaer under overskrifterne Sundhed/motion, Kost/indkøb/madlavning/rengøring, Økonomi/budget, Personlige og sociale kompetencer.

For at give eleven de bedste forudsætninger for at komme videre i uddannelsessystemet, er der herudover obligatorisk undervisning i dansk og matematik på Grantoftegaardskolens trygge rammer (max 10-12 elever).

Formålet med STU hos os

Målet med et STU-forløb hos os er at give eleven uddannelses- og beskæftigelsesmæssige kompetencer, og en realistisk afklaring af sine ønsker, forudsætninger og muligheder for enten job eller uddannelse efter endt STU.

Eleverne starter i et 12-ugers afklarende forløb, hvor vi klarlægger behovet for støtte, interesser, valg af erhvervsfaglig linje samt faglige, personlige og sociale mål fastsættes sammen med eleven og UU-vejleder.

Inklusion i den daglige drift

Som et professionelt drevet økologisk landbrug tilbyder vi et realistisk arbejdsmiljø med jobforberedende aktiviteter, læring og ansvar, der modner og understøtter elevens faglige og personlige mål.

Grantoftegaard er godkendt til at uddanne ordinære elever bl.a. indenfor landbrug/ gartneri, køkken/kantine hvilket sikre en høj faglig kvalitet med mulighed for bred inspiration gennem vores alsidige faglige linjer indenfor:

I sidste del af uddannelsen har vi skærpet fokus på ekstern virksomhedspraktik bl.a. hos vores netværk af samarbejdspartnere og leverandører.

Metode

Pædagogisk arbejder vi med relationen som bærende element. Relationen opbygges og styrkes bl.a. gennem nærvær og inklusion i meningsfulde opgaver i driften, som det fælles tredje. Vi læner os op af principperne i tilgangen Empowerment, med udgangspunkt i en anerkendende og tillidsbaseret pædagogik. Hos os vægter vi tilgængeligt og synligt personale, og en kultur med højt til loftet, rummelighed og ligeværdighed, hvor vi viser de unge en høj grad af tillid bl.a. ved at tildele dem ansvar.

Fællesskabet imellem eleverne har vi i fokus på gennem fælles aktiviteter og begivenheder, med en opmærksomhed på at de unge kan have brug for guidning i relationen. Nogle unge kan have behov for at blive skærmet, og gruppestørrelserne i praktikken er derfor mellem 5-10 pers., og i vores skole er rammerne til at opdele yderligere.

For at sikre en helhedsorienteret indsats har vi historisk tradition for at etablere samarbejde med relevante aktører omkring den unge. Herunder støttekontaktperson, bosted, behandlingsinstanser m.m. da det erfaringsvist giver de bedste resultater.

For at sikre progression evaluerer vi løbende udviklingen sammen med eleven i forhold til målene i uddannelsesplanen. Udviklingen dokumenteres skriftligt to gange om året i en statusrapport til UU / kommunen.

I udslusningen samarbejdes tæt med UU og Jobcentret for konkret afklaring og planlægning af elevens fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.  (Uddannelsen afsluttes derfor med en konkret vurdering og anbefaling i forhold til elevens uddannelses- og arbejdsevne.)

Personalet

Vores medarbejdere er faguddannede indenfor deres område, hvilket sikre en høj faglig kvalitet i undervisningen. Udover faglig uddannelse indenfor de faglige linjer har en høj andel af medarbejderne en pædagogisk uddannelse eller anden relevant baggrund som misbrugskonsulent, NLP practitioner o.a. Herudover er faglighederne socialpædagog, socialrådgiver og lærer repræsenteret.

Praktisk information

Målgruppe: Ofte tidligere specialklasse eller specialskoleelever typisk med generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ingen afgrænsninger af diagnoser. Eleverne skal være fysisk selvhjulpne og selvtransporterende.

Optag: Løbende

Undervisning: Alle hverdage – med en gennemsnitlig mødetid på 20 timer i tidsrummet kl. 8.00-16.00

Undervisningsfri perioder: Uge 7, 3 hverdage op til påsken, 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfarts, Grundlovsdag, 3 uger i sommerferien, uge 42, hverdage mellem jul og nytår.

Frokost: inkl. i tilbuddet

Kørselsordning: Aktuelt ingen

Normering: 22 STU pladser / 12 fuldtidsansatte udover administration og ledelse

Aktuel belægning: 10

Kontakt: vores socialfaglige vejledere

Læs mere her i vores STU-katalog

Mød Annette, som er i et STU-forløb på Grantoftegaard her

Grantoftegaard bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på vores website, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close