STU-forløb

STU-forløb

Et struktureret, pædagogisk og realistisk læringsmiljø
Grantoftegaard tilbyder STU-forløb til unge mellem 16-25 år, som opfylder STU-lovgivningens krav. Ofte er det unge, som er udfordret indlæringsmæssigt, socialt og personligt på grund af fx autisme, sen udvikling, hjerneskader, psykiatriske diagnoser, omsorgssvigt eller en kombination.

Vi tilbyder et struktureret, pædagogisk og realistisk læringsmiljø gennem praktisk deltagelse i driften på Grantoftegaard, skoleundervisning, ADL og løbende socialfaglig støtte.

Vi starter med et afklarende forløb
Målet med et STU-forløb er at give eleven uddannelses- og beskæftigelsesmæssige kompetencer og en realistisk afklaring af sine ønsker, forudsætninger og muligheder for enten job eller uddannelse. Uddannelsen afsluttes med en konkret vurdering og anbefaling af det.

Eleverne starter i et 12-ugers afklarende forløb, hvor vi klarlægger behovet for støtte, interesser, valg af erhvervsfaglig linje samt faglige, personlige og sociale mål sammen med eleven og kommunens UU-vejleder.

Eleverne indgår i den daglige drift
Eleven bliver tilknyttet en socialfaglig vejleder, en socialfaglig holdleder samt pædagoger og undervisere. De varetager den praktiske og teoretiske undervisning samt ADL (Almindelig Dagligdags Livsførelse) med obligatoriske temaer.

Eleven indgår i den daglige drift på Grantoftegaard. Som et professionelt drevet økologisk landbrug tilbyder vi et realistisk arbejdsmiljø med jobforberedende aktiviteter, læring og ansvar, der modner og støtter elevens faglige og personlige mål. I sidste del af uddannelsen har vi skærpet fokus på ekstern virksomhedspraktik.

Vi har en række erhvervsfaglige linjer: Landbrug med husdyrbesætninger og markdrift, gartneri, butik og café, køkken og kantine, hestehold samt produktion af slagtekaniner.

For at give eleven de bedste forudsætninger for at komme videre i uddannelsessystemet, rummer STU’en obligatorisk undervisning i dansk og matematik i Grantoftegaardskolen trygge og rolige rammer.  Sammen med eleven evaluerer vi løbende udviklingen i forhold til målene i uddannelsesplanen. Udviklingen dokumenteres skriftligt to gange om året i en rapport til UU.

Læs mere her i vores STU-katalog

Mød Annette, som er i et STU-forløb på Grantoftegaard her