Hvem er vi

Afdelingerne er:

Landbrugsproduktion, herunder naturpleje, dyrehold, markdrift, gartneri. Salg og distribution af egne produkter, herunder Cafébutik og kantine Besøgsvirksomhed, herunder hestevognskørsel og skoletjeneste. Social virksomhed, herunder aktivering, jobtræning og arbejdsprøvning . Uddannelse, herunder uddannelse af elever, specialpædagogiske forløb for folkeskoleelever, praktikpladser for erhervsskolelever. Samarbejdsrelationerne med ”Fonden Grantoftegaard” er beskrevet i resultatkontrakter i forhold til Ballerup kommune. Overfor andre samarbejdspartnere aftales ligeledes løbende kontrakter.

Områder med samarbejds- og resultatmæssige aftaler:

Skole- og socialforvaltningen i Ballerup har forlods årligt reserveret et antal uddannelses og aktiveringspladser på Grantoftegaard, andre køber sig ind på individuelle pladser efter behov. Grantoftegaard udbyder løbende arbejdspladser på skåne- og fleksjobvilkår, hvor der kan tages specielle hensyn til den ledige. Erhvervsskoler anvender Grantoftegaards arbejdspladser til praktik . Kulturforvaltningen i Ballerup Kommune køber til sine borgere ydelser i form af besøgsvirksomhed til det aktive økologiske landbrugsmiljø. Andre køber sig ind på særligt aftalte besøgsarrangementer. Tekniske forvaltninger køber ydelser indenfor naturpleje, på de rekreative friarealer. Private virksomheder lejer får og foldudstyr til afgræsning af deres fri-arealer omkring bygninger. Grantoftegaard forpagter landbrugsjord af Ballerup Kommune, nabo-kommuner og private.