Ledelsen af den erhvervsdrivende fond.

Ledelsen af Fonden er en bestyrelse på 7 medlemmer, hvor stifter ikke må have flertal, idet der ikke må kunne være tale om konkurrenceforvridende indsats eller et skjult ejerskab. Det gælder især for Grantoftegaard’s landbrugsdrift i relation til tilsynsråd og landbrugets interesseorganisationer.

Bestyrelsen består af:

1 person udpeget af Økologisk Landsforening
1 person som repræsentant for det lokale erhvervsliv med kontakt til skole- og uddannelsesområdet
1 person med kompetencer inden for organisering af socialøkonomiske virksomheder
1 person udpeget af og blandt medarbejderne
3 personer udpeget af Fondens stifter, Ballerup kommune 

Med en kommunal stifter af fonden, er det en betingelse fra landbrugets interesseorganisationers og kommunernes tilsynsmyndigheds side, at formålet skal være ”almennyttigt”. Der måtte ikke være tale om en konkurrenceforvridende støtte fra det offentlige eller et skjult kommunalt ejerskab.

Det samme gør sig gældende for andre ydelser og produkter som det offentlige kan købe af Grantoftegaard, herunder aktiviteter inden for beskæftigelse og socialområdet samt skoletjeneste og oplevelsesaktiviteter. Prisfastsættelser og standarder bliver udbudt på markedsvilkår og kontrakter og forhåndsaftaler forhandles løbende.