Markdrift, landbrug, skovbrug og naturpleje

Opkvalificering på markholdet, mod følgende jobtyper:

Landbrugsmedhjælper, landbrugsassistent, landmand, jordbrugsmaskinfører og maskinfører.

De typiske arbejdsopgaver på markdriften

Arbejdsopgaverne spænder vidt i forhold til driften af 820 hektar jord.

Borgerne lærer at:

  • høste korn og græs til vinterfodring
  • pløje, harve og så jorden
  • køre traktor med vogn i forbindelse med transport af ensilage, hø, halm, afgrøder, mv.
  • vaske, reparere og vedligeholde traktorer og maskiner.

Vi lægger vægt på at hjælpe borgerne til at opnå overblik over store naturområder spredt over hele kommunen – og at styrke deltagernes kompetencer inden for transport og hårdt fysisk betonet arbejde.