Vores forløb

Vores forløb

På Grantoftegaard tilbyder vi følgende forløb. Læs mere om vores forløb herunder:

Ressourceforløb. For borgere, som er udfordret fysisk, psykisk og/eller socialt.

Vejlednings- og opkvalificeringsforløb. For ledige borgere, som har brug for at udvikle deres ressourcer og blive opkvalificeret for at komme tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Fleksjobforløb. For borgere, som har fået tilkendt fleksjob, hvor ledighed eller andre vilkår – fysiske, psykiske og/eller sociale – har betydning for deres mulighed for at komme i fleksjob.

STU-forløb. For unge mellem 16-25 år, som opfylder STU-lovgivningens krav.