Grantoftegaardskolen

Undervisning på Grantoftegaardskolen

Undervisning, jobtræning og landbrug – under samme tag
På Grantoftegaardskolen tilbyder vi undervisning fra 5.-10. klasses niveau. Her får eleverne mulighed for at samle op på og fuldføre den del af folkeskolen, de ikke er blevet færdig med.

Undervisningsplanerne tilpasses ud fra individuelle hensyn til elevernes behov og kompetencer. Vi har de nødvendige specialpædagogiske ressourcer og tilbyder undervisning i skærmede, rolige og trygge forhold og med en høj grad af støtte fra lærerne.

 Målgrupperne for vores undervisning er opdelt i Forberedende Voksenundervisning (FVU), Almen Voksenundervisning (AVU) og specialundervisning.

Grantoftegaardskolen tilbyder:      

  • FVU (Forberedende Voksenundervisning) i dansk i trin 1-4, hvor trin 1 svarer til folkeskolens mellemtrin, og trin 4 svarer til 9. klasses afgangseksamen.
  • FVU i matematik i trin 1 til 2, hvor trin 1 svarer til folkeskolens mellemtrin, og trin 2 svarer til 9. klasses afgangseksamen.
  • AVU (Almen Voksenundervisning) i dansk, matematik og engelsk, som afsluttes med 10. klasses Afgangseksamen.
  • Eleven skal VLV-testes i dansk og matematik, inden undervisningen starter for at vurdere niveau og placering.
  • VLV-testning/læse- og skrivetest med efterfølgende rapport om elevens behov for læse- og skrivekursus for at forbedre mulighederne for uddannelse eller arbejde.
  • Specialundervisning/ordblindeundervisning.

 FVU-eleverne modtager undervisning med udvidet lærerstøtte på små, skærmede hold og i rolige og trygge rammer.

AVU-eleverne får læseplaner og støttes i at strukturere studiet. Vi underviser i dele af stoffet, retter skriftlige opgaver og støtter eleven i at arbejde målrettet mod AVU-eksamen. Eleverne skal dog være indstillet på at arbejde med dele af stoffet hjemme.

 Vi optager elever året rundt.