Prisliste 2017

FONDEN GRANTOFTEGAARDS BESKÆFTIGELSES – og UDDANNELSESRETTEDE TILBUD, jf. LAB-lov:

 

VEJLEDNINGS- OG OPKVALIFICERINGSFORLØB: 

 • Jobtræning med faglig og personlig opkvalificering og udvikling af ressourcer (pædagogisk indsats) mod virksomhedspraktik, job med løntilskud, uddannelse, arbejde.
 • Individuel uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet vejledning (jobsøgningsværksted)
 • Skriftlig progressionsrapport
 • Varighed 6-13 uger
2330 kr.
SOCIAL MENTOR FOR UNGE UNDER 40 ÅR MED SAMMENSATTE SOCIALE OG/ PSYKISKE UDFORDRINGER 

 • Helhedsorienteret individuel socialfaglig mentorstøtte til deltageren som har særlige sammensatte sociale og/eller psykiske udfordringer i 2-4 t pr uge, og som er i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb
700 -1400 kr. 
”EXITFORLØB” 

 • I en periode ydes individuel støtte til indslusning i forløb med virksomhedspraktik, arbejde, uddannelse mv
  Individuel socialfaglig mentorstøtte 2 t pr uge
700 kr.
”I GANG” FØR/SIDELØBENDE MED ANDEN RELEVANT AKTIVITET

 • Jobtræning på Grantoftegaard med særlige individuelle hensyn (for meget sårbare)
 • I en periode ydes individuel støtte til indslusning i ny aktivitet (virksomhedspraktik, arbejde, uddannelse mv.)
 • Individuel socialfaglig mentorstøtte 2 t pr uge
1700 kr.
RESSOURCEFORLØB 

 • Skriftlig progressionsrapport
 • Mulighed for eksterne praktikker i forløb udover 13 uger
 • Varighed 13-52 uger
1700 kr.
RESSOURCEFORLØB UDVIDET

 • Jobtræning med udviklende og afklarende sigte i særligt tilrettelagt forløb
 • Individuel uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet vejledning
 • Individuel socialfaglig mentorstøtte med en koordinerende indsats ift. deltagerens udfordringer
 • Mulighed for specialundervisning på Grantoftegaardskolen
 • Mulighed for eksterne praktikker i forløb udover 13 uger
 • Skiftlig progressionsrapport
 • Varighed 13-52 uger
3540 kr.
JOBFORLØB FOR LEDIGE JOBPARATE FLEKSJOBBERETTIGEDE

 • Jobtræning med udvikling og opkvalificering af faglige og personlige kompetencer mod virksomhedspraktik / ansættelse i fleksjob
 • Jobsøgningsværksted med fokus på brancher, søge i jobannoncer, CV, målrettede ansøgninger, inspiration til jobsamtaler
 • Skriftlig rapport/forløbsbeskrivelse
 • Varighed 6-13 uger
1700 kr.
RÅDIGHEDSVURDERING AF FLEKSJOBBERETTIGEDE (revurdering

 • Jobtræning med fokus på udvikling af faglige og personlige kompetencer, med
  vurdering af deltagerens skånehensyn og mulighed for at søge og varetage fleksjob
 • Individuel uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet vejledning
 • Individuel socialfaglig mentorstøtte 1 t ugen
 • Skriftlig progressionsrapport med rådighedsvurdering
 • Varighed 13 uger
3540 kr.
ARBEJDSPRØVNING 

 • Individuelt tilrettelagt arbejdsprøvning på Grantoftegaards brancherettede arbejdshold
 • Mulighed for socialpædagogisk støtte
 • Individuel uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet vejledning
 • Udarbejdelse af rapport med vurdering af beskæftigelsesmuligheder / arbejdsevnevurdering
 • Varighed 9-26 uger
3540 kr.
VIRKSOMHEDSPRAKTIK

 • Grantoftegaard er virksomhedscenter i samarbejde med Ballerup Jobcenter 
ej taxameter
UDDANNELSESAFKLARING I SÆRLIG TILRETTELAGTE FORLØB (15 – 17 ÅRIGE) 

 • Individuelt tilrettelagt ulønnet praktik med socialpædagogisk støtte
 • Vurdering af elevens uddannelsesmuligheder
 • Motivation og uddannelsesvejledning herunder brobygning til ungdomsuddannelser
 • Personlig støtte
 • Specialundervisning i dansk og matematik på Grantoftegaardskolen
 • Varighed aftales individuelt
1700 – 4403 kr.