PRISER 2017 – unge tilbud

FONDEN GRANTOFTEGAARDS BESKÆFTIGELSES – og UDDANNELSESRETTEDE TILBUD FOR UNGE:

SPECIALPÆDAGOGISKE UNDERVISNINGSTILBUD (8. -l 10. KLASSE) jf. skolelovgivning

 • Individuelt tilrettelagt ulønnet praktik, hvor pensum iht. skoleplaner indarbejdes
 • Undervisningspligten opretholdes
 • Special undervisning i dansk og matematik på Grantoftegaardskolen
 • Uddannelsesrettet vejledning og undervisning i samarbejde med skole og UU (screening)
 • Individuel tilrettelagt ulønnet praktik (skolegang andetsteds)
 • Varighed aftales individuelt
1700-4403 kr.
UDDANNELSESAFKLARING I SÆRLIG TILRETTELAGTE FORLØB (15 – 17 ÅRIGE) jf. LAB-loven

 • Individuelt tilrettelagt ulønnet praktik med socialpædagogisk støtte
 • Vurdering af elevens uddannelsesmuligheder
 • Motivation og uddannelsesvejledning herunder brobygning til ungdomsuddannelser
 • Personlig støtte
 • Specialundervisning i dansk og matematik på Grantoftegaardskolen
 • Varighed aftales individuelt
1700 – 4303 kr.
STU FORLØB jf. STU-lov i samarbejde med UU-center

 • Individuelle moduler ift. udvikling af elevens kompetencer
 • Praktik på Grantoftegaard med pædagogisk støtte
 • Helhedsorienteret og individuel vejledning og social mentorstøtte
 • FVU forberedende og specialundervisning på Grantoftegaardskolen incl. screening
 • Praktisk faglig undervisning integreret i praktikken
 • ADL (Almindelig Daglig Læring)
4403 kr.
GRANTOFTEGAARDSKOLEN i samarbejde med VUC og skoleforvaltning
AVU- pr. fag pr. uge 226 kr.
AVU-undervisning torsdag + fredag fra kl. 8.15 – 11.30 832 kr.
FVU-undervisning torsdag + fredag fra kl. 8.15 – 11.30 832 kr.
Specialundervisning tirsdag + onsdag fra kl. 12-14 490 kr.
Screening 1000 kr.

I undervisningsforløbene indgår mulighed for at benytte lektiecafé ad hoc. Lektiecaféen er bemandet med fagligt personale.