Fleksjobforløb

Fleksjobforløb

Vi har basis- og rådighedsforløb
Grantoftegaard tilbyder forløb for ledige borgere, som er godkendt til fleksjob, men for hvem ledighed eller andre vilkår – fysiske, psykiske og/eller sociale – har haft betydning for deres mulighed for at komme i fleksjob. Forløbet tager afsæt i vilkårene for den enkelte borgers tilkendelse af fleksjob.

Vi tilbyder to forløb

 Basisforløb – vedligeholdelse af kompetencer med målrettet fokus på at komme i job:

  • Borgeren opkvalificeres, træner og vedligeholder sine faglige, personlige og sociale kompetencer gennem intern jobtræning. Det sker ved at deltage i de erhvervsnære funktioner i driften på Grantoftegaard. Vi vejleder undervejs med målrettet jobsøgning og etablering af virksomhedspraktik.

Rådighedsforløb – vurdering af om borgeren står til rådighed for fleksjob:

  • Gennem intern jobtræning afklares det, om borgeren fortsat er til rådighed for fleksjob, ved på ny at vurdere funktionsniveau og skånebehov.
  • Forløbet afrundes med en vurdering af borgerens udvikling, mulighed for fortsat at kunne søge og varetage et fleksjob evt. med nye støtte- eller skånebehov, forslag til velegnede brancher og en samlet vurdering af udviklingsmuligheder og arbejdsevne.

Vi har socialfaglige holdledere med stor erfaring
Vi tilbyder realistisk jobtræning i erhvervsnære funktioner i vores brancherettede afdelinger, hvor alle indgår på lige fod med de ressourcer, den enkelte har: Dyrehold og naturpleje, frilandsgartneri, markdrift og maskiner samt viceværtfunktioner, hestehold og kaperkørsel, køkken- og kantinearbejde samt cafébutik og service.

Vores socialfaglige holdledere varetager den daglige drift. De har også stor erfaring med at arbejde ressourceorienteret og styrke kompetencer med afsæt i de målsætninger, som er fastlagt for den enkelte borgers forløb.

Mød Hanne, som har været i et fleksjobforløb på Grantoftegaard her