Dyrehold, landbrug og naturpleje

 Opkvalificering indenfor dyrehold, mod følgende jobtyper: Fodermester, landbrugsmedhjælper, dyrlæge, dyrepasser, dyrepasserassistent, agronom, jordbrugsteknolog og landmand.  

De typiske arbejdsopgaver på dyreholdet

Arbejdsopgaverne spænder vidt inden for pasning af husdyrbesætningerne: får (700 stk.) og kødkvæg (100 stk.) – og foregår både i staldene og på markerne. Borgerne lærer at

  • flytte får rundt
  • assistere, når får skal have indsprøjtninger med vitaminer og ormekur
  • assistere ved læmning, optælling af får og kvæg
  • reparere og opsætte indhegninger
  • rense kostald
  • fodre får, kødkvæg og grise
  • pleje naturen og beskære buskads.

Vi lægger vægt på at udvikle borgernes kompetencer inden for produktionsdyr, landbrug og naturpleje – og give dem praktisk og teoretisk viden om økologisk drift – både med rutineopgaver og afvekslende arbejdsopgaver – og at styrke borgernes kompetencer inden for hårdt fysisk betonet arbejde.